Sportraad

Dit adviesorgaan is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende sportclubs van Nieuwerkerken. De Raad van Bestuur komt minimum één keer per maand samen. De sportraad heeft 3 belangrijke taken naar het beleid toe:

  • De belangen van de plaatselijke sportclubs bundelen en advies formuleren naar het gemeentebestuur
  • Advies en controle omtrent de toelage en subsidies
  • I.s.m. de sportdienst bestaande en nieuwe sportactiviteiten organiseren ter bevordering van de 'Sport-voor-Allen' gedachte

Bestuurleden sportraad

Voorzitter : Guido Vandezande

Ondervoorzitter: Eddy Vandersmissen

Schepen van sport: Miet Bessemans

Deskundige sportraad: Romain Appeltans

Buitensporten: Gilbert Herbots

Zaalsporten: Gert Vanrutten

Schoolsport: Willy Jackers

Secretariaat: sportdienst Nieuwerkerken 

Statuten sportraad 

Wenst u als vereniging erkend te worden door de sportraad? Dien dan het aanvraagformulier dat hieronder staat in.

Het erkenningsreglement kan u hieronder ook raadplegen.