Ontlenen materiaal jeugdwerk en jeugdwerkactiviteiten

Indien u jeugd- of jeugdwerkactiviteiten organiseert, kan u materiaal lenen bij de uitleendienst.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het lenen van het materiaal kan u tergvinden in het uitleenreglement.