Een erkenning aanvragen als hondenkwekerij, kattenkwekerij, dierenasiel, dierenpension of handelszaak voor dieren

Elke honden- of kattenkwekerij, dierenasiel, dierenpension en dierenhandelszaak moet een geldige erkenning (HK-nummer) hebben van de afdeling Dierenwelzijn. De erkenning is van onbepaalde duur.

Voorwaarden

Om een erkenning te krijgen moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden rond infrastructuur, verzorging en voeding van de dieren, aantal personeelsleden en administratie.

De inrichting moet volledig gebruiksklaar zijn voor u een erkenning kunt aanvragen. U moet de nodige opleiding(en) hebben gevolgd. De opleidingsvoorwaarde geldt niet voor hobbykwekers.

Op vlaanderen.be vindt u meer informatie over de voorwaarden en de opleidingen.

Procedure

Op vlaanderen.be leest u de volledige aanvraagprocedure.

Als meerdere erkenningsplichtige inrichtingen op dezelfde plek gevestigd zijn, dan moet u aparte erkenningsaanvragen indienen.

Regelgeving

Koninklijk Besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (Belgisch Staatsblad 6/07/2007).

Uitzonderingen

Als u maximaal twee nesten honden per jaar kweekt, bent u een occasionele kweker. Op dit moment zijn er geen erkenningsvoorwaarden voor de occasionele kwekers.