Subsidie voor een kmo-haalbaarheidsstudie

Een kmo-haalbaarheidsstudie moest betere en onderbouwde inzichten opleveren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van een innovatie.

Sinds 1 januari 2018 kunnen kmo-haalbaarheidsstudies niet langer ingediend worden. Ze zijn sindsdien opgenomen in het product 'ontwikkelingsproject'.