Verplichte keuring van de waterinstallatie bij nieuwbouw en renovatie

Uw waterinstallatie is een belangrijk onderdeel van de watertoevoer. Bij verkeerde keuze van materialen, verkeerde installatie van apparaten of slecht onderhoud, kunnen problemen ontstaan. De kwaliteit van het water kan bijvoorbeeld verminderen. Of u kunt te maken krijgen met lekken of onveilige situaties. Daarom moet de waterinstallatie gekeurd worden.

Voorwaarden

De keuring is sinds 2011 verplicht voor de binneninstallatie, en sinds 2021 ook voor de installatie tweedecircuitwater en de niet-aangesloten binneninstallatie.

De keuring moet gebeuren bij:

 • nieuwbouw, vóór de eerste ingebruikname
 • renovatie van de installatie
 • belangrijke wijzigingen in de binneninstallatie (bijv. plaatsen van een waterontharder, drukverhogingsinstallatie, brandblusinstallatie, zwembad met verwarming, regen- of grondwatersysteem ...).

Een binneninstallatie is klaar voor keuring als minstens de volgende toestellen geplaatst zijn, aangekoppeld zijn op de waterleiding en voorzien zijn van de nodige beveiligingen:

 • centrale beveiliging aan het begin van uw installatie
 • alle toestellen voor warmwaterproductie
 • centrale verwarming
 • toilet
 • bad en/of douche met kranen
 • keukenkraan
 • lavabo met kranen
 • bijvulinstallatie voor tweedecircuitwater (regenwater of putwater).

Procedure

U kunt een keuring van de binneninstallatie aanvragen bij een erkende keurder. U kunt hiervoor beroep doen

De controleur gaat na of de binneninstallatie aangelegd is volgens de meest recente uitgave van

Na de keuring krijgt u een keuringsattest. Daarop staat of uw installatie 'conform' is of niet. Er zijn 3 mogelijkheden: uw installatie is

 • conform
 • conform, maar een bijkomende keuring is verplicht
 • niet conform. Als uw installatie 'niet conform' is, mag ze niet in dienst gesteld worden. De gebreken moeten eerst hersteld worden en de installatie moet dan herkeurd worden.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vindt u meer informatie.

Bedrag

Kost

Voor de keuringstarieven geldt het principe van de vrije markt. U kunt de tarieven raadplegen op de website van uw waterbedrijf of opvragen bij een andere erkende keuringsorganisatie.

Regelgeving

Art. 7 § 3 van het besluit van de Vlaamse regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement.

Toelichting bij dit artikel 7 vindt u in deel II van het algemeen waterverkoopreglement.