Verplichte keuring van privériolering voor afvoer van afval- of regenwater

Bij nieuwbouw of renovaties, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met 'privéwaterafvoer' wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd

 • of het afvalwater (correct) aangesloten is
  • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
  • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie
 • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Op het zoneringsplan van de gemeente staat in welk gebied uw woning ligt en welke maatregelen u moet nemen voor de afvoer van uw afval- en regenwater.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vindt u meer informatie over deze keuring.

Voorwaarden

U moet uw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:

 • bij nieuwbouw of herbouw
 • bij een nieuwe huisaansluiting of installatie van een individuele zuivering
 • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein (tenzij u reeds een conform keuringsattest heeft van nieuwbouw of verbouwing, dat niet ouder dan 5 jaar is).
 • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011, vanaf 1 januari 2021 werd de keuring aangepast en uitgebreid).

Procedure

 • Vraag de lijst van keurders die bevoegd zijn in uw gemeente op bij uw rioolbeheerder.
 • De duur van een keuring hangt af van de situatie ter plaatse. Gemiddeld duurt een keuring één tot drie uur.
 • Na de keuring krijgt u een keuringsattest.

Bedrag

Kost

De keurder bepaalt zelf de kostprijs van de keuring. Er bestaan geen wettelijke richtprijzen. Neem contact op met uw rioolbeheerder voor meer informatie over wie de keuring kan uitvoeren en hoeveel dat zal kosten.