Plan-MER Beleidsplan provincie Limburg

De procedure voor het opstellen van een plan-MER (Milieueffectenrapport) voor het Beleidsplan van de provincie Limburg is opgestart.

De volledig verklaarde kennisgeving kan je in het bijgevoegde document raadplegen (zie bijlage).

Deze kennisgeving ligt ook ter inzage bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling, Kerkstraat 113 in Nieuwerkerken van 1 september 2020 tot en met 30 oktober 2020. Na afspraak kan je dit document ter plaatse komen inkijken.

Je kan eventuele opmerkingen tot en met 30 oktober 2020 bezorgen: