Overstroming en wateroverlast

Wie in een buurt woont die gevoelig is voor overstromingen, kan voorzorgsmaatregelen nemen door regelmatig de goede staat van de afwatering te controleren, te zorgen voor een dompelpomp met degelijke afvoerslang en preventief een aantal zandzakken aan te kopen en vullen zodat ze klaarliggen voor gebruik.

Zandzakken te koop in het recyclagepark

In geval van wateroverlast kan je zandzakken gebruiken als preventieve lastminute bescherming. Je gebruikt de zandzakken vooral om de hoofdstroom van het water om te leiden rondom je woning in plaats van erdoorheen of om te voorkomen dat het water richting je huis stroomt.

In het Limburg.net recyclagepark kan je lege zandzakjes aankopen. De zakjes worden per set van 10 stuks verkocht voor de prijs van 5 euro. Je kan per jaar en per gezin 40 stuks aankopen. Bij de aankoop van de zakjes ontvang je ook een instructiefiche over het gebruik van de zandzakjes (vullen, stapelen, wat na gebruik). Deze fiche vind je ook hieronder.

Informatieflyers met aanbevelingen per dreigingsniveau

In het kader van de update van de Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP’s) Maasbekken en Demerbekken heeft de Dienst Noodplanning & Crisisbeheer Limburg een reeks informatieflyers uitgewerkt om jou snel en adequaat te informeren voor, tijdens en na een overstroming of ernstige wateroverlast. Dit met het oog op het verhogen van jouw zelfredzaamheid.

Er zijn 4 verschillende flyers beschikbaar (zie hieronder), die zowel samen als los van elkaar gebruikt kunnen worden. Elk spelen ze in op een specifiek dreigingsniveau:

  1. Bereid je voor
  2. Bij dreiging
  3. Bij evacuatie
  4. Nazorg

Voor elk van deze situaties worden er een aantal heel concrete aanbevelingen gedaan waarmee jij zelf aan de slag kan. Zo kan je het vermogen om voor jezelf te zorgen verder opkrikken.