Overstroming en wateroverlast

In het kader van de recente update van de Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP’s) Maasbekken en Demerbekken heeft de Dienst Noodplanning & Crisisbeheer Limburg een reeks informatieflyers uitgewerkt om jou snel en adequaat te informeren voor, tijdens en na een overstroming of ernstige wateroverlast. Dit met het oog op het verhogen van jouw zelfredzaamheid.

Er zijn 4 verschillende flyers beschikbaar, die zowel samen als los van elkaar gebruikt kunnen worden. Elk spelen ze in op een specifiek dreigingsniveau:

  1. Bereid je voor
  2. Bij dreiging
  3. Bij evacuatie
  4. Nazorg

Voor elk van deze situaties worden er een aantal heel concrete aanbevelingen gedaan waarmee jij zelf aan de slag kan. Zo kan je het vermogen om voor jezelf te zorgen verder opkrikken.