Openbare verlichting

Laat jij de verlichting in jouw woning branden wanneer je gaat slapen? Wellicht niet, op een eventueel nachtlampje voor de kinderen na. Voor de openbare verlichting geldt eigenlijk hetzelfde: het is niet nodig om de hele nacht alle lichten te laten branden.

Om onze energiekosten te bekampen, zijn we – zoals je misschien al weet – al een tijdje volop bezig met de vervanging van onze openbare verlichting door duurzame ledverlichting. Op ons grondgebied is ongeveer 41% van de lampen intussen vervangen.

Als gemeente willen we nu echter nog een stapje verder gaan. Vanaf zondagavond 26 februari 2023 gaan we daarom een groot deel van de lichten in onze straten en op onze pleinen niet meer de hele nacht laten branden. Concreet houdt die beslissing in dat we, in samenspraak met netbeheerder Fluvius, overgaan naar een situatie waarbij we tussen 0 uur ’s avonds en 5 uur ’s morgens een groot deel van de verlichting gaan doven.

Een paar uitzonderingen op deze nieuwe maatregel:

  • Van vrijdagnacht op zaterdag en van zaterdagnacht op zondag geldt dit niet. Dan blijft het licht gewoon branden zoals voorheen.
  • Voor de gewestwegen en aangelande straten (de straten die gekoppeld zijn aan een cabine op een gewestweg) verandert er niets. Deze blijven de hele nacht volledig verlicht.

We benadrukken dat het doven (en dimmen) van de verlichting slechts voor een korte, verkeersluwe periode (tussen 0 uur en 5 uur) van toepassing is. Bovendien levert deze aanpassing een jaarlijkse besparing voor onze gemeente op van ongeveer 65 000 euro.

We geven ook graag mee dat we deze ingreep gelijktijdig doen met heel wat van onze omliggende gemeenten/steden.

Zit je toch nog met vragen of bezorgheden over deze nieuwe maatregel? Dan kan je steeds terecht bij onze dienst ruimtelijke ordening op het nummer 011 48 03 74 of via ruimtelijke.ordening@nieuwerkerken.be.