Openbaar onderzoek voorlopige opheffing Hoeve Het Paenhuys

Op 14 april 2024 ondertekende de Vlaamse minister van onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige opheffing van het ministerieel besluit houdende de bescherming als dorpsgezicht van de omgeving van de gesloten hoeve Het Paenhuys in Nieuwerkerken (art.6.2.3 van het onroerendeerfgoeddecreet van 12 juli 2013).

Het openbaar onderzoek opent op 17 mei 2024 en sluit op 15 juni 2024.

Inzage

Je kan het besluit tot voorlopige opheffing en het opheffingsdossier:

  • Komen inkijken in het sociaal huis, Kerkstraat 113 te 3850 Nieuwerkerken.
  • Digitaal raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kan een afspraak maken op het nummer 02 553 16 50.

Zodra het openbaar onderzoek start, vind je deze informatie ook terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Opmerkingen of bezwaren

Opmerkingen of bezwaren kan je schriftelijk indienen:

  • Per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Nieuwerkerken, Kerkstraat 113 te 3850 Nieuwerkerken.
  • Via het e-mailadres van de dienst ruimtelijke ordening: ruimtelijke.ordening@nieuwerkerken.be.

Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.