Openbaar onderzoek RUP Manis Bosch - publicatie op website: 18.04.2019

PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE 3850 NIEUWERKERKEN

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ‘MANIS BOSCH’ BEKENDMAKING VAN HET ONDERZOEK

Het College van Burgemeester en van Schepenen van de gemeente 3850 Nieuwerkerken brengt ter kennis van de bevolking dat de gemeenteraad in zitting van 21 maart 2019 het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Manis Bosch’ voorlopig heeft vastgesteld. Overeenkomstig artikel 2.2.14.§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt het ontwerp aan een openbaar onderzoek onderworpen van 18 april 2019 tot en met 17 juni 2019.

Het ontwerp ligt gedurende het onderzoek ter inzage in het Sociaal huis, dienst Ruimtelijke Ordening, Kerkstraat 113 te 3850 Nieuwerkerken (tijdens de openingsuren). Daarnaast kan het geraadpleegd worden op de website: www.nieuwerkerken.be (bekendmakingen).

Eventuele adviezen, bezwaren of opmerkingen aangaande dit dossier worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Kerkstraat 113 te 3850 Nieuwerkerken, per aangetekende brief, afgegeven tegen ontvangstbewijs of digitaal naar gecoro@nieuwerkerken.be.

Nieuwerkerken, 16 april 2019.

Namens het college van burgemeester en van schepenen. 

De algemeen directeur De burgemeester

E. Jans D. Deferm

 

Om dit ruimtelijk uitvoeringsplan te verduidelijken wordt u vriendelijk uitgenodigd op de infovergadering, die plaats zal vinden op maandag 13 mei 2019 om 19.30 uur in oc De Brug, Kerkstraat 129. 

Wij verzoeken u vriendelijk om in te schrijven vóór vrijdag 10 mei 2019, via tel. 011 48 03 74 of ruimtelijke.ordening@nieuwerkerken.be.