Ondersteuning straat- en wijkfeesten

De gemeente Nieuwerkerken wil het sociale contact tussen buren stimuleren.

Het subsidiereglement straat- en wijkfeesten voorziet een tussenkomst van maximum 100 euro voor buurtwerking zoals bijvoorbeeld barbecues, nieuwjaarsrecepties, buurtfeesten, georganiseerd door buurtcomités of een tijdelijke groepering van inwoners van een Nieuwerkerkense straat of wijk. 

De aanvraag hiervoor dient ten laatste 1 maand voor het evenement via het standaard aanvraagformulier toe te komen bij de dienst vrije tijd. 

Als het buurtfeest plaatsvindt op openbaar domein of als je een straat of een gedeelte van een straat wil afsluiten moet advies aan politie en eventueel de Lijn (indien de bus of belbus voorbijkomt) gevraagd worden voordat de gemeente een politiereglement op het college kan brengen. Daarom dient in dit geval de aanvraag minstens anderhalve maand op voorhand te worden bezorgd. In de zomervakantie vergadert het college immers maar om de 14 dagen.

Indien de organisatoren wensen gebruik te maken van een muziekinstallatie, contacteren ze hiervoor de diensten van sabam en billijke vergoeding. 

Buurtcomités kunnen, onder dezelfde voorwaarden als andere verenigingen, gebruik maken van de uitleendienst van de gemeente. 

De provincie biedt een verzekering aan voor vrijwilligers tijdens het vrijwilligerswerk. Buurtcomités kunnen hier ook gebruik van maken. Zij bezorgen hiertoe een aanvraagformulier, volledig ingevuld, ten laatste 14 werkdagen voor de activiteit aan de dienst vrije tijd. Indien de provincie de aanvraag heeft goedgekeurd ontvangen ze, ook weer via de dienst vrije tijd, een attest gratis verzekering voor vrijwilligers voor 100 dagen.

Minstens 3 dagen voor de activiteit dient het buurtcomité dan het nodig aantal vrijwilligersdagen rechtstreeks aan te geven bij verzekeringsmaatschappij Belfius.