Ondersteuning straat- en wijkfeesten

De gemeente Nieuwerkerken wil het sociale contact tussen buren stimuleren.

Het subsidiereglement straat- en wijkfeesten voorziet een tussenkomst van 6 euro per deelnemend gezin met een maximum 240 euro voor buurtwerking zoals bijvoorbeeld barbecues, nieuwjaarsrecepties, buurtfeesten, georganiseerd door buurtcomités of een tijdelijke groepering van inwoners van een Nieuwerkerkense straat of wijk. Deze toelage kan wel nooit meer dan 50% van de bewezen kosten dekken.

De aanvraag hiervoor dient ten laatste 1 maand voor het evenement via het standaard aanvraagformulier toe te komen bij de dienst vrije tijd. 

Als het buurtfeest plaatsvindt op openbaar domein of als je een straat of een gedeelte van een straat wil afsluiten moet advies aan politie en eventueel de Lijn (indien de bus of belbus voorbijkomt) gevraagd worden voordat de gemeente een politiereglement op het college kan brengen. Daarom dient in dit geval de aanvraag minstens anderhalve maand op voorhand te worden bezorgd. In de zomervakantie vergadert het college immers maar om de 14 dagen.

Organiseer je een evenement? Dan gebruik je waarschijnlijk muziek. Hiervoor heb je een licentie van Unisono nodig (https://www.unisono.be).

Buurtcomités kunnen, onder dezelfde voorwaarden als andere verenigingen, gebruik maken van de uitleendienst van de gemeente. 

Voor het verzekeren van de vrijwilligers die helpen bij je straat- of wijkfeest ga je naar https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be en vraag je een erkenningsnummer aan. Je ontvangt de goedkeuring per mail. Daarna keer je terug om de vrijwilligersactiviteiten te verzekeren. Bij vragen contacteer je het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw via mail: verzekering@vsvw.be of bel je op werkdagen (behalve woensdag en vrijdag) tussen 9 en 17 uur naar 03 218 59 01.

Organiseer je een buurtfeest tussen 28 juni en 11 juli 2024? Dan kan je aanspraak maken op extra subsidies van Vlaanderen Feest. Meer info vind je op www.vlaanderenfeest.eu en in de folder hieronder.