Nieuwerkerkenbon

Het gemeentebestuur zal binnenkort beginnen met de uitreiking van Nieuwerkerkenbonnen aan bepaalde doelgroepen in het kader van het toelagereglement betreffende alleenwonenden en éénoudergezinnen met kinderen.

Wij doen een warme oproep aan de handelaars of horeca-uitbaters gevestigd in Nieuwerkerken om deze Nieuwerkerkenbonnen te accepteren.

Praktische informatie voor u als handelaar kan u in het reglement vinden.