NIEUWERKERKEN NABIJ PREMIES

Gepubliceerd op vrijdag 7 augustus 2020 10.33 u.
Premies voor inwoners met inkomensverlies of kwetsbare doelgroepen tijdens Corona.

Covid-19 startte als een gezondheidscrisis maar werd al snel ook een economische crisis. Zelfstandigen en ondernemers moesten de deuren sluiten en vele werknemers verloren al dan niet tijdelijk hun job.

Heel wat huishoudens in Nieuwerkerken kunnen door dit inkomensverlies in de problemen raken. De gemeente Nieuwerkerken wil hen daarom ondersteunen.

Het bestuur besliste om aan aantal steunmaatregelen af te kondigen voor diegenen die het zwaarst getroffen werden.

Concreet gaat het om:

 1. De Nieuwerkerken Nabij premie. Bestaande uit een tussenkomst van 100 euro gestort op rekening van de aanvrager en een consumptiecheque van 100 euro te besteden bij de lokale handelaars.
 2. Een aanvullende steun voor de prioritaire doelgroep bij het OCMW onder de vorm van een éénmalige tussenkomst van 200 euro gestort op rekening van de aanvrager.
 3. Nieuwerkerken Digitaal: tussenkomst van 100 euro voor de prioritaire doelgroep bij de aankoop van een laptop of internetaansluiting.

1. DE NIEUWERKERKEN NABIJ PREMIE: 200 euro

Voor wie is de NIEUWERKERKEN NABIJ PREMIE bestemd?

De premie is er voor inwoners:

 • die in Nieuwerkerken gedomicilieerd zijn;
 • en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maanden januari of februari 2020; (te bewijzen met loonfiches)
 • en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen)

Hoeveel bedraagt de premie?

De aanvrager ontvangt 2 tussenkomsten:

 • een eenmalig premie van 100 euro gestort op zijn rekeningnummer;
 • een consumptiecheque van 100 euro te besteden bij de lokale handelaars.

Je kan maximaal één Nieuwerkerken Nabij premie aanvragen per adres.

Gezinnen die recht hebben op kinderbijslag via het groeipakket en in aanmerking komen voor een Nieuwerkerken nabij premie, zullen ook recht hebben op de COVID-19 toeslag van 120 euro. (3 maal 40 euro). De sociale dienst zal u ondersteunen bij uw aanvraag.

2. Aanvullende steun voor de prioritaire doelgroep bij het OCMW: 200 euro

Voor wie is deze aanvullende steun bestemd?

Deze steun is er voor inwoners van Nieuwerkerken die tot de prioritaire doelgroep behoren. Deze doelgroep wordt als volgt samengesteld:

 • Personen die leefloon of aanvullend leefloon ontvangen;
 • Personen die equivalent leefloon ontvangen;
 • Personen die in budgetbeheer zijn en kampen hebben met overmatige schuldenlast;
 • Personen die in collectieve schuldenregeling zijn en maximaal het wettelijke minimale leefgeld ontvangen (= bedrag leefloon + kinderbijslag);

Er kan maximaal één toelage per gezin worden toegekend.

Hoeveel bedraagt de steun?

De aanvrager ontvangt een aanvullende steun van 200 euro gestort op zijn rekeningnummer.

3. Nieuwerkerken Digitaal: Tussenkomst voor de aankoop van een laptop of internetaansluiting: 100 euro

Voor wie is deze tussenkomst bestemd?

Je moet behoren tot de prioritaire doelgroep zoals benoemd onder de premie voor Aanvullende steun .

Er kan maximaal één tussenkomst per gezin worden toegekend.

 • De laptop dient aangekocht te zijn tussen 1 maart 2020 en 31 oktober 2020.
 • De internetfacturen tussen 1 maart 2020 en 31 oktober 2020 komen in aanmerking voor de tussenkomst.

Hoeveel bedraagt de premie?

De aanvrager ontvangt de Nieuwerkerken digitaal tussenkomst van 100 euro na voorlegging van aankoopbewijzen voor een laptop of internetfacturen.

Hoe kun je deze premies aanvragen?

Je vraagt de premie aan bij de sociale dienst op het sociaal huis van Nieuwerkerken. Dit kan vanaf 1 augustus 2020 tot 31 oktober 2020.

Rechthebbenden kunnen de premies combineren.

Je aanvraag zal binnen de 30 dagen behandeld worden op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Voor meer informatie of een afspraak voor jouw aanvraag: 

sociaal huis Nieuwerkerken 011 88 87 70 of ocmw@nieuwerkerken.be

Let op!

De gemeentelijke diensten werken enkel nog op afspraak!