Nieuwe KB's pandemiewet

Gepubliceerd op maandag 7 maart 2022 12 u.

Op 29 oktober 2021 keurde de Federale Regering twee koninklijke besluiten goed.

Het eerste besluit kondigt de epidemische noodsituatie af voor een periode van drie maanden. Dit koninklijk besluit treedt onmiddellijk in werking bij publicatie, en dient binnen een termijn van vijftien dagen bij wet te worden bekrachtigd door de Kamer.

Het tweede koninklijk besluit bevat de maatregelen van bestuurlijke politie, zoals heden van toepassing, en zoals aangepast op het Overlegcomité van 26 oktober 2021. Ook dit koninklijk besluit treedt onmiddellijk in werking vanaf publicatie en zal eveneens gelden voor een periode van drie maanden.

Op 19 november 2021 werd het koninklijk besluit houdende de wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 gepubliceerd.

Ook het koninklijk besluit van 27 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken werd gepubliceerd.

Het koninklijk besluit van 4 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken werd gepubliceerd. 

Het koninklijk besluit van 23 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken werd gepubliceerd. 

Het koninklijk besluit met de coronamaatregelen - zoals beslist door het Overlegcomité, in navolging van het arrest van de Raad van State van 28 december 2021. De maatregelen treden op 30 december 2021 in werking. 

De koninklijke besluiten van 27 januari 2022: 

  • Het eerste koninklijk besluit kondigt de instandhouding van de noodsituatie af tot en met 27 april 2022.
  • Het tweede koninklijk besluit bevat de coronamaatregelen die werden beslist tijdens het Overlegcomité van 21 januari 2022, op basis van de coronabarometer in code rood.

Koninklijk besluit van 17 februari 2022 coronamaatregelen – zoals beslist door het Overlegcomité van 11 februari 2022. 

Koninklijk besluit van 5 maart 2022 (vertaling overgang naar code geel) - zoals beslist door het Overlegcomité van 4 maart 2022.