Minder mobielen centrale

Wat?
De mindermobielencentrale (MMC) is een vervoersdienst voor mensen die verplaatsingsmoeilijkheden hebben. Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs in ruil voor een beperkte vergoeding.


Hoe werkt de MMC?
Lid worden
Wie gebruik wil maken van de MMC en aan de voorwaarden beantwoordt, kan lid worden van de MMC.

Een rit aanvragen

Een rit wordt 2 dagen op voorhand aangevraagd aan de MMC. De centrale zoekt een chauffeur en verwittigt de gebruiker.

Hoe betalen?
De vergoeding moet contant betaald worden aan de chauffeur.

GEBRUIKERS

Voorwaarden:
Ø verplaatsingsproblemen hebben omwille van ziekte, ouderdom of handicap;

Ø om allerlei redenen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer;

Kostprijs?

Lidgeld 1 persoon: 12 euro/jaar of 6 euro/halfjaar

Lidgeld koppel: 18 euro/jaar of 9 euro/halfjaar

Er is een wachtvergoeding van 1,25 euro per begonnen half uur, het eerste half uur is gratis.

Aan de chauffeur betaal je een vast bedrag per km, gerekend vanaf het ogenblik dat de chauffeur bij hem thuis vertrekt, tot hij opnieuw bij hem thuis is. Een overzicht van de vergoedingen vind je op https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/vergoedingen/vergoeding-voor-reiskosten.

Verzekering

In het lidgeld is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen.