Minder mobielen centrale

RICHTLIJNEN CORONA

Voor de Minder Mobielen Centrale (MMC) volgen we de adviezen en de regels van de overheid nauwgezet op en stellen hierdoor maximaal de gezondheid van onze chauffeurs en gebruikers voorop.

De huidige richtlijnen zijn zeer strikt en we willen jullie een duidelijk kader aanbieden om onze dienstverlening concreet en maatschappelijk verantwoord te organiseren. Lees deze richtlijnen in de bijlage hieronder:

Wat?
De mindermobielencentrale (MMC) is een vervoersdienst voor mensen die verplaatsingsmoeilijkheden hebben. Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs in ruil voor een beperkte vergoeding.


Hoe werkt de MMC?
Lid worden
Wie gebruik wil maken van de MMC en aan de voorwaarden beantwoordt, kan lid worden van de MMC.

Een rit aanvragen

Een rit wordt 2 dagen op voorhand aangevraagd aan de MMC. De centrale zoekt een chauffeur en verwittigt de gebruiker.

Hoe betalen?
De vergoeding van €0,35 per km, moet contant betaald worden aan de chauffeur.

GEBRUIKERS

Voorwaarden:
Ø verplaatsingsproblemen hebben omwille van ziekte, ouderdom of handicap;

Ø om allerlei redenen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer;

Kostprijs?

Lidgeld 1 persoon: 10 EUR/jaar of 5 EUR/halfjaar

Lidgeld koppel: 15 EUR/jaar of 7,5 EUR/halfjaar

Aan de chauffeur betaalt u €0,35 per km, gerekend vanaf het ogenblik dat de chauffeur bij hem thuis vertrekt, tot hij opnieuw bij hem thuis is.

Verzekering

In het lidgeld is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen.