Mobitwin (Minder Mobielen Centrale)

Wat is Mobitwin?

Mobitwin (Minder Mobielen Centrale) is een vervoersdienst voor mensen die verplaatsingsmoeilijkheden hebben. Mobitwin helpt je om in beweging te blijven. We zorgen ervoor dat mensen met een handicap, ziekte of ouderdom kunnen blijven deelnemen aan het dagelijkse leven. 

Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs in ruil voor een beperkte vergoeding.

Hoe werkt Mobitwin?

Gebruikers

Je kan lid worden van Mobitwin als je verplaatsingsproblemen hebt omwille van:

  • Handicap
  • Ziekte
  • Ouderdom

Voldoe je aan deze voorwaarden en wil je gebruikmaken van Mobitwin? Neem dan contact met ons op via tel. 011 48 03 60.

Een rit aanvragen

Een rit moet je 2 werkdagen op voorhand telefonisch aanvragen bij de Mobitwin Centrale. De Centrale zoekt een chauffeur en verwittigt de gebruiker.

Hoe betalen?

De vergoeding moet contant betaald worden aan de chauffeur.

Wat is de kostprijs?

Lidgeld

Lidgeld 1 persoon: 12 euro/jaar of 6 euro/halfjaar

Lidgeld koppel: 18 euro/jaar of 9 euro/halfjaar

Vergoeding

Aan de chauffeur betaal je een vast bedrag per km, gerekend vanaf het ogenblik dat de chauffeur bij hem thuis vertrekt tot hij opnieuw bij hem thuis is. De vergoeding wordt jaarlijks door de overheid bepaald. Op 22 november 2023 bedraagt de vergoeding 0,428 euro per kilometer.

Er is een wachtvergoeding van 1,25 euro per begonnen half uur. Het eerste half uur is gratis.

Verzekering

In het lidgeld is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen.