Milieuraad Mirani

De naam Mirani is de afkorting van milieuadviesraad Nieuwerkerken.

De milieuraad bestaat uit een vertegenwoordiging van mensen uit natuurverenigingen, socio-culturele verenigingen, werkgevers-werknemers en scholen.

Deze raad adviseert i.v.m. het milieubeleid van de gemeente en kan ook op eigen initiatief voorstellen uitwerken.

Voorzitter: Omer Vanstraelen
Kerkstraat 37,3850 Nieuwerkerken

Tel. 011 68 90 38