Mantelzorgondersteuning

Voor wie?

De mantelzorgondersteuning wordt toegekend als blijk van waardering voor de vrijwillige inzet die mensen leveren bij de permanente opvang en thuisverzorging van een zwaar zieke of hulpbehoevende persoon. 

Vergoeding? 

200 euro/jaar per mantelzorger.

 

Werkwijze?

De mantelzorger doet een aanvraag bij het OCMW. Tijdens een huisbezoek van een maatschappelijk assistent wordt de score bepaald die recht zou kunnen geven op de Mantelzorgcheque.