Managementteam

Het managementteam is de ambtelijke stuurgroep van het lokaal bestuur, die via een afsprakennota met de burgemeester/voorzitter en het schepencollege/vast bureau zorgt voor de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.

Het team bestaat uit:

  • De algemeen directeur: Evi Jans
  • De financieel directeur: Lobke Vanhees
  • Het afdelingshoofd maatschappelijke ontwikkeling: Koen Dendas
  • Het afdelingshoofd ruimtelijke ontwikkeling: Els Arnauts
  • Het afdelingshoofd interne zaken: functie wordt voorzien in 2023 (start begin 2024)

De burgemeester is lid van het managementteam met raadgevende stem.