Maatregelen in het kader van de bestrijding van de vogelgriep

Gepubliceerd op maandag 2 juli 2018 13.45 u.
Graag uw aandacht voor onderstaand bericht

Het Voedselagentschap heeft tijdens de voorbije 8 weken de ziekte van Newcastle bevestigd bij kippen van 10 hobbyhouders in verschillende gemeenten in België. 

Op basis van de resultaten van het epidemiologisch onderzoek legt het FAVV vanaf 2 juli nieuwe maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in België: op het ganse grondgebied komt er een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders en een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen,…).

Deze maatregelen gelden vanaf maandag 2 juli voor een periode van 30 dagen; een eventuele verlenging van deze periode is mogelijk. 

Als bijlage kan u de beperkende maatregelen terug vinden, gevraagd door het FAVV in het kader van de bestrijding tegen de vogelgriep. Deze maatregelen gelden vanaf maandag 2 juli 2018.