Lopende werken Rode Haagstraat, Kasteelstraat, Oude Processieweg, Tijlozenstraat, Manisbosstraat, Muggensboskensstraat

Update 20.04.2023: betonverharding Rode Haagstraat

Op woensdag 26 april starten we met het plaatsen van de betonverharding in de Rode Haagstraat. Voordat de betonverharding geplaatst kan worden, moeten de putdeksels nog op hoogte gebracht worden. Met deze werken starten we vanaf maandag 24 april 2023.

Vanaf maandagochtend 24 april 2023 6u30 zal er hierdoor geen verkeer meer mogelijk zijn tussen de Rode Haagstraat 9 en 26 (zoals aangeduid op het plannetje in bijlage). Ook na de werkuren zullen de inritten niet meer bereikbaar zijn voor voertuigen.

Nadat de betonverharding geplaatst is, moet deze uitharden. De uithardingsperiode bedraagt 3 weken. Indien de gewenste druksterkte van de beton sneller behaald wordt, dan wordt de rijbaan sneller terug opengesteld.

Plaats je voertuigen die je de komende weken nodig denkt te hebben buiten de werkzone, niet in de Kasteelstraat want ook hier zijn we nog aan het werk, voor maandagochtend 24 april om 6u30.

Update 10.04.2023: betonverharding Manisbosstraat en Kasteelstraat

We starten eind april met het plaatsen van de betonverharding. Eerst starten we met het plaatsen van het laatste stuk van de betonverharding in de Manisbosstraat. Aansluitend plaatsen we de betonverharding tussen de glijbouw in de Kasteelstraat.

Om de beton te kunnen plaatsen, moeten er eerst nog bepaalde zaken uitgevoerd worden (bv. ophalen van putdeksels,…). Met deze werkzaamheden starten we dinsdag 18 april. Vanaf 18 april zal er hierdoor geen verkeer meer mogelijk zijn tussen Kasteelstraat 19 en 35 (zoals aangeduid op het plannetje in bijlage). Dit houdt ook in dat de bewoners van de Tijlozenstraat en Manisbosstraat vanaf deze datum niet meer tot in hun straat geraken via de Kasteelstraat.

Nadat de betonverharding geplaatst is, moet deze uitharden. De uithardingsperiode bedraagt 3 weken. Indien de gewenste druksterkte van de beton sneller behaald wordt, dan wordt de rijbaan sneller terug opengesteld.

Plaats je voertuigen die je de komende weken nodig denkt te hebben buiten de werkzone, niet in de Kasteelstraat want ook hier zijn we nog aan het werk, voor dinsdagochtend 18 april om 6u00.

Update 20.02.2023: rioleringswerken Rode Haagstraat

Momenteel is V&V Infra volop aan het werken in de Rode Haagstraat. Ze zijn zowel de rioleringswerken alsook de huisaansluitingen op de riolering aan het afwerken. Ter hoogte van Rode Haagstraat 12 zijn ze gestart met het afgraven van de bermen en het maken van het grondkoffer.

Bij deze willen we je er nogmaals graag aan herinneren dat er tussen 6u30 en 17u00 geen doorgang voor voertuigen mogelijk is. Indien je tijdens deze uren jouw voertuig nodig hebt, parkeer je deze buiten de werkzone. V&V Infra gaat er strenger op toezien dat dit gebeurt. Indien dit niet gebeurt, zorgt dit namelijk voor gevaarlijke situaties die we liever voorkomen. Te voet of met de fiets is jouw woning wel steeds toegankelijk.

Ook willen wij jou er nog eens aan herinneren dat er opgepast moet worden in de buurt van de machines, camions of tractoren. Voordat je deze passeert, zorg er dan eerst voor dat de bestuurder of machinist jou gezien heeft.