Lopende werken Rode Haagstraat, Kasteelstraat, Oude Processieweg, Tijlozenstraat, Manisbosstraat, Muggenboskensstraat (afgerond)

Deze wegeniswerken zijn intussen afgerond.

In de Rode Haagstraat, Kasteelstraat, Tijlozenstraat en Manisbosstraat werd nieuwe riolering en wegenis aangelegd. Bovendien hebben we ook van de gelegenheid gebruikgemaakt om de omgeving anders in te richten.

De herinrichting richt zich op de zwakke weggebruiker door de aanleg van voetpaden, waardoor het Muggenboske makkelijker bereikbaar is voor rollators en kinderwagens. Bovendien hebben we ingezet op ontharding (beplanting, zitelementen, versterkt gras). Zo blijft parkeren mogelijk, maar is de omgeving groener en koeler.

Update 07.06.2023: toplaag asfalt

Kasteelstraat en Rode Haagstraat

Op vrijdagnamiddag 9 juni en maandagnamiddag en -avond 12 juni 2023 worden alle straten met een hogedrukreiniger geborsteld. Gelieve dan ook geen voertuigen op de straat te parkeren zodat zeker alles meegenomen kan worden.

Op dinsdagnamiddag 13 juni 2023 wordt er een voegband tegen de betonnen boordstenen geplaatst. Deze voegband is beperkt overrijdbaar. Let er zeker op dat wanneer je de voegband overrijdt deze niet aan je banden blijft hangen.

Op woensdag 14 juni 2023 start de onderaannemer met het plaatsen van de toplaag asfalt. Hierdoor zal er vanaf woensdagochtend 6 uur geen verkeer meer mogelijk zijn in zowel de Kasteelstraat als in de Rode Haagstraat. Dit wilt ook zeggen dat de Manisbosstraat, Tijlozenstraat en Muggenboskenstraat niet bereikbaar zullen zijn via de Kasteelstraat of Rode Haagstraat. De asfalteringswerken zullen duren tot donderdagmiddag 15 juni 2023. Indien de asfalt voldoende afgekoeld is, wordt de straat (deel per deel) terug opengesteld. Plaats jouw voertuig dat je nodig hebt op woensdag 14 juni en donderdag 15 juni buiten de werkzone voor woensdag 14 juni om 6 uur.

Oude Processieweg

Op woensdag 14 juni 2023 start de onderaannemer met het plaatsen van de toplaag asfalt. Hierdoor zal het kruispunt Kasteelstraat - Oude Processieweg vanaf woensdagochtend 14 juni 2023 om 6 uur afgesloten zijn. Vanaf woensdagmiddag 14 juni 2023 (rond 12 uur) zal ook het kruispunt Kasteelstraat - Rode Haagstraat afgesloten zijn. De Oude Processieweg zal woensdagnamiddag enkel toegankelijk zijn via de Heidestraat.

Op donderdagochtend 15 juni om 7 uur wordt het kruispunt Kasteelstraat – Oude Processieweg terug opengesteld en het kruispunt Rode Haagstraat – Oude Processieweg afgesloten. Het kruispunt Rode Haagstraat – Oude Processieweg zal afgesloten zijn tot vrijdagochtend 8 uur.

Update 20.04.2023: betonverharding Rode Haagstraat

Op woensdag 26 april starten we met het plaatsen van de betonverharding in de Rode Haagstraat. Voordat de betonverharding geplaatst kan worden, moeten de putdeksels nog op hoogte gebracht worden. Met deze werken starten we vanaf maandag 24 april 2023.

Vanaf maandagochtend 24 april 2023 6u30 zal er hierdoor geen verkeer meer mogelijk zijn tussen de Rode Haagstraat 9 en 26 (zoals aangeduid op het plannetje in bijlage). Ook na de werkuren zullen de inritten niet meer bereikbaar zijn voor voertuigen.

Nadat de betonverharding geplaatst is, moet deze uitharden. De uithardingsperiode bedraagt 3 weken. Indien de gewenste druksterkte van de beton sneller behaald wordt, dan wordt de rijbaan sneller terug opengesteld.

Plaats je voertuigen die je de komende weken nodig denkt te hebben buiten de werkzone, niet in de Kasteelstraat want ook hier zijn we nog aan het werk, voor maandagochtend 24 april om 6u30.

Update 10.04.2023: betonverharding Manisbosstraat en Kasteelstraat

We starten eind april met het plaatsen van de betonverharding. Eerst starten we met het plaatsen van het laatste stuk van de betonverharding in de Manisbosstraat. Aansluitend plaatsen we de betonverharding tussen de glijbouw in de Kasteelstraat.

Om de beton te kunnen plaatsen, moeten er eerst nog bepaalde zaken uitgevoerd worden (bv. ophalen van putdeksels,…). Met deze werkzaamheden starten we dinsdag 18 april. Vanaf 18 april zal er hierdoor geen verkeer meer mogelijk zijn tussen Kasteelstraat 19 en 35 (zoals aangeduid op het plannetje in bijlage). Dit houdt ook in dat de bewoners van de Tijlozenstraat en Manisbosstraat vanaf deze datum niet meer tot in hun straat geraken via de Kasteelstraat.

Nadat de betonverharding geplaatst is, moet deze uitharden. De uithardingsperiode bedraagt 3 weken. Indien de gewenste druksterkte van de beton sneller behaald wordt, dan wordt de rijbaan sneller terug opengesteld.

Plaats je voertuigen die je de komende weken nodig denkt te hebben buiten de werkzone, niet in de Kasteelstraat want ook hier zijn we nog aan het werk, voor dinsdagochtend 18 april om 6u00.

Update 20.02.2023: rioleringswerken Rode Haagstraat

Momenteel is V&V Infra volop aan het werken in de Rode Haagstraat. Ze zijn zowel de rioleringswerken alsook de huisaansluitingen op de riolering aan het afwerken. Ter hoogte van Rode Haagstraat 12 zijn ze gestart met het afgraven van de bermen en het maken van het grondkoffer.

Bij deze willen we je er nogmaals graag aan herinneren dat er tussen 6u30 en 17u00 geen doorgang voor voertuigen mogelijk is. Indien je tijdens deze uren jouw voertuig nodig hebt, parkeer je deze buiten de werkzone. V&V Infra gaat er strenger op toezien dat dit gebeurt. Indien dit niet gebeurt, zorgt dit namelijk voor gevaarlijke situaties die we liever voorkomen. Te voet of met de fiets is jouw woning wel steeds toegankelijk.

Ook willen wij jou er nog eens aan herinneren dat er opgepast moet worden in de buurt van de machines, camions of tractoren. Voordat je deze passeert, zorg er dan eerst voor dat de bestuurder of machinist jou gezien heeft.