Lopende werken Grotestraat en Mierhoopweg

Werken in Nieuwerkerken: Aanleg riolering in Mierhoopweg en deel Grotestraat - Projectnummer: 21075BV1

In de Grotestraat en Mierhoopweg wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Een gescheiden rioleringsstelsel betekent dat het huishoudelijk afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen en afgevoerd. Het afvalwater wordt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Nieuwerkerken Wijer gebracht waar het gezuiverd wordt alvorens het weer in de Winterbeek terechtkomt. Het regenwater wordt zo veel mogelijk ter plaatse gehouden en via nieuwe leidingen en bestaande grachten afgeleid naar deels de Winterbeek ter hoogte van kruispunt Opperstraat – Grotestraat en deels naar de Grondbeek.

De gemeente maakt van de rioleringswerken gebruik om ook de wegopbouw binnen de werfzone te vernieuwen.

Op maandag 8 mei 2023 om 19.30 uur vond er in oc De Brug (Polyvalente zaal) een infoavond voor de buurtbewoners plaats. Op deze infoavond stelden alle betrokken partijen het volledige project voor: de timing en fasering, de veiligheid, de bereikbaarheid van de woningen, … De presentatie van deze infovergadering is terug te vinden in de bijlagen hieronder.

Update 15.02.2024 - Mierhoopweg

De werkzaamheden zijn nu in een volgende fase beland. We starten namelijk met de heraanleg van de straat tussen Mierhoopweg 10 en 34 (Fruitsnacks). Die begint met de plaatsing van de rijweg in beton.

Voor de start van de werken plaatsen we op regelmatige afstand ijzeren priemen. Daaraan bevestigen we een koord dat de hoogte en afstand aangeeft aan de machine. Waar mogelijk voorzien wij plaatsen waar je aan de andere kant van het gespannen koord kan geraken. Raak deze koorden niet aan. Eventuele aanpassingen in deze koorden kunnen ervoor zorgen dat er slagen en bulten in de nieuwe rijweg komt.

Maandag 19 februari 2024 zullen we de fundering maken voor deze rijweg in beton. Na het aanleggen van de fundering zullen de opritten niet meer bereikbaar zijn met de wagen, dit tot na de uitharding van het beton. De uitvoering van het beton is voorzien op donderdag 22 februari 2024. De nieuwe rijweg mag gedurende 3 weken (tot 15 maart 2024) niet zwaar belast worden (personenwagens, vrachtwagens, …).

Hieronder de planning vanaf 16 februari:

 • 19 februari: maken van de fundering. Deze dag is er geen verkeer mogelijk. Na de aanleg van de fundering kan men met de wagen niet meer op de oprit.
 • 22 februari: plaatsen van rijweg in beton
 • 15 maart: rijweg weer open voor plaatselijk verkeer

Opgelet: Hou er rekening mee dat de genoemde data informatief zijn. Ze kunnen nog wijzigen door o.a. de weersomstandigheden (vorst, regen, sneeuw, …).

Update 20.12.2023

Bouwverlof eindejaarsperiode

Gedurende de bouwverlofperiode van 25 december 2023 tot 9 januari 2024 zullen zowel de Mierhoopweg als de Grotestraat volledig bereikbaar zijn voor plaatselijk verkeer.

Werkzaamheden Mierhoopweg

Vanaf dinsdag 9 januari gaat de voorbereiding voor de rioleringswerken in de Mierhoopweg verder. Deze voorbereiding houdt het frezen van de asfaltverharding in. Gedurende de hele dag zullen de woningen van Mierhoopweg 49 tot 111 moeilijk of niet bereikbaar zijn. Op het einde van de dag zal het gefreesde asfalt weer vlak liggen en kan iedereen de woning weer bereiken.

Op donderdag 11 januari wordt de riolering in de straat verder aangelegd. Deze rioleringswerken zullen duren tot midden februari.

Rond 18 februari wordt de fundering van de rijbaan aangelegd in de Mierhoopweg tussen nr 34 en nr 111. 

Tussen 21 en 23 februari staat de rijbaan in beton op de planning (onder voorbehoud van weersomstandigheden). Dit beton moet gedurende 3 weken uitharden, wat wil zeggen dat de woningen in deze zone niet bereikbaar zullen zijn met de auto.

Als het beton uitgehard is, zullen de afwerkingsploegen alle opritten weer aansluiten op de rijbaan.

Opgelet: Deze data kunnen nog wijzigen door o.a. de weersomstandigheden.

Werkzaamheden Grotestraat

Op dinsdag 9 januari zullen de kolken naast de rijbaan verder geplaatst worden. Daarnaast zal gedurende die week en de week erna de fundering voor de kantstroken geplaatst worden. Op 18 en 19 januari worden de kantstroken geplaatst. Nadien gaan we verder met het afwerken van het fietspad, het tussenliggende plantvak en de opritten van de woningen.

Opgelet: Deze data kunnen nog wijzigen door o.a. de weersomstandigheden.

Update 23.11.2023

De aanhoudende regendagen haalden de planning van de wegenwerken wat overhoop, maar vandaag wordt eindelijk het betonwegdek op de Grotestraat gestort. De uithardingstijd bedraagt 4 weken.

De aannemer DCA Infra zal vanaf januari de weg verder afwerken met fietspaden en bermen én de opritten aanwerken. Wij hopen op een zachte winter zodat we de weg snel weer kunnen openstellen voor al onze inwoners. Bedankt voor jullie geduld.

De omleiding van deze werken verloopt momenteel via de Doorstraat – Zwarteindestraat – Egelstraat.

Update 08.09.2023

De riolerings- en wegenwerken in de Grotestraat en Mierhoopweg verlopen vlot en volledig volgens de vooropgestelde planning. Hieronder een actuele stand van zaken en informatie over de werken die nog moeten worden uitgevoerd.

Werken fase 1: Grotestraat tot aan Helstraat

In de Grotestraat – vanaf kruispunt met de Opperstraat tot aan het kruispunt met de Helstraat – zijn zowel de rioleringswerken en de huisaansluitingen, als de betonwerken en kantstroken volledig afgewerkt.

Momenteel leggen de nutsbedrijven nog kabels aan in de berm. Dit doen ze in de werfzone van fase 1 (Grotestraat tot aan Helstraat), alsook in de werfzone van fase 2 (Grotestraat en Mierhoopweg, tot Fruitsnacks). De nutswerken duren tot 20 oktober 2023.

Nadien start de aannemer DCA met de afwerking van deze fase: de aanleg van de fietspaden, bermen en huistoegangen. Deze werken starten op 25 september en duren tot midden november 2023.

Werken fase 2: Grotestraat en Mierhoopweg (tot Fruitsnacks)

De aanleg van de riolering in deze fase wordt afgerond tegen het einde van deze week.

Tussen 11 september en 20 oktober 2023 legt de aannemer de huisaansluitingen aan, plaatst hij de (onder)funderingen van de weg en wordt de bestaande riolering opgebroken.

In de week van 23 oktober 2023 worden de eerste betonwerken uitgevoerd. Nadien volgt de afwerkingsfase waarin de aannemer de straatkolken, kantstroken, fietspaden, bermen en huistoegangen aanlegt. Deze werken starten midden november 2023 en duren tot eind januari 2024.

Werken fase 3: Mierhoopweg vanaf Fruitsnacks

De start van deze fase is momenteel voorzien vanaf eind november/begin december 2023. Ook in deze werfzone legt de aannemer nieuwe riolering aan, wordt er grachtbeschoeiing voorzien en wordt de rijbaan vernieuwd. Deze werken zullen volgens de huidige planning duren tot eind april 2024.

Update 29.08.2023

Er worden de laatste dagen heel wat vragen gesteld met betrekking tot de doorgang van Wijer naar Kozen via de Helstraat. Het is zo dat de Helstraat aftakt richting Kozen IN de werfzone. Deze is afgesloten voor doorgaand verkeer en er is een omleiding voorzien.

Ook na het plaatsen van de betonweg in fase 1 blijft deze situatie onveranderd. Er dient immers nog gewerkt te worden in de berm door de nutsmaatschappijen en het fietspad wordt nog aangelegd. Voor ieders veiligheid vragen wij dan ook om de omleiding te volgen.

We vragen nog even geduld en hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd weer over een mooie nieuwe weg rijden.

Bedankt alvast voor jullie begrip.

Update 27.06.2023

De werkzaamheden zijn nu in een volgende fase beland. We starten namelijk met de heraanleg van de straat. Die begint met de plaatsing van de rijweg in beton.

Voor de start van de werken plaatsen we op regelmatige afstand ijzeren priemen. Daaraan bevestigen we een koord dat de hoogte en afstand aangeeft aan de machine. Waar mogelijk voorzien wij plaatsen waar je aan de andere kant van het gespannen koord kan geraken. Raak deze koorden niet aan. Eventuele aanpassingen in deze koorden kunnen ervoor zorgen dat er slagen en bulten in de nieuwe rijweg komt.

Vrijdag 30/06 zal de fundering voor deze rijweg in beton gemaakt worden. Gelieve je wagen vóór de start van deze werken buiten de werfzone te plaatsen. Ook mag de wagen niet op de oprit staan. Na het aanleggen van de fundering zullen de opritten niet meer bereikbaar zijn met de wagen, dit tot na de uitharding van het beton. Na de werkuren kan je wel parkeren op de rijbaan. De uitvoering van het beton is voorzien op donderdag 06/07.

Betreed of beschadig de pas aangelegde betonverharding a.u.b. niet (voetgangers, fietsers, auto’s, huisdieren, handschriften e.d.). Indien het bestuur het resultaat afkeurt, moeten de beschadigde delen namelijk terug opgebroken worden, met alle hinder en vertragingen tot gevolg.

De nieuwe rijweg mag gedurende 3 weken niet zwaar belast worden (personenwagens, vrachtwagens, …). Hierdoor zullen de opritten tot 08/08 niet bereikbaar zijn en is de Grotestraat enkel bereikbaar via Kozen.

Voorlopige planning (onder voorbehoud van wijzigingen):

 • 30/06: maken van de fundering. Deze dag is er geen verkeer mogelijk. Na de aanleg van de fundering kan men met de wagen niet meer op de oprit.
 • 6/07: Plaatsen van rijweg in beton
 • 7/07: laatste werkdag
 • 7/07-1/08: bouwverlof
 • 7/08: Plaatsen van goot en boordstenen dit tussen Helstraat en Opperstraat. Deze dag is er geen verkeer mogelijk.

Update 03.05.2023

Maandag 15 mei starten we met de voorbereidende werken in de Grotestraat. De signalisatie hiervoor zal vrijdag 12 mei al geplaatst worden maar zal nog niet in dienst zijn. Plaatselijk verkeer zal gedurende deze week mogelijk blijven maar zal hinder ondervinden. Vanaf 15 mei zal de signalisatie in dienst zijn en zal het doorgaand verkeer de omleiding moeten volgen.

Hieronder een overzicht van de planning van de aankomende werken:

 • Maandag 15 mei: in dienst stellen signalisatie, voorbereidende werken t.h.v. de Winterbeek
 • Dinsdag 16 mei: het bestaande wegdek wordt bewerkt zodat deze tijdens de uitvoering gemakkelijker op te breken is
 • Maandag 22 mei: start rioleringswerken t.h.v. winterbeek

Update 26.04.2023

Voordat de rioleringswerken kunnen beginnen, voeren de nutsbedrijven (bv. De Watergroep, Fluvius, Telenet, Proximus, …) aanpassingswerken uit aan hun netten. Deze aanpassingswerken zijn reeds gestart.

Vanaf maandag 22 mei 2023 start de aannemer van de rioleringswerken. Hij werkt in verschillende fasen. De timing per fase ziet er zo uit:

Fase Plaats – omgeving werken Start Vermoedelijke duur
1 Grotestraat: Opperstraat – Helstraat 22/5/2023 Tot oktober 2023
2 Grotestraat: Helstraat – Mierhoopweg tot aan huisnummer 34 (Fruitsnacks) 15/6/2023 Tot januari 2024
3 Mierhoopweg: vanaf huisnummer 34 (Fruitsnacks) – einde werk 15/11/2023 Tot mei 2024

Opgelet: Deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer).

De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kan je met de wagen voorzichtig over rijden. Matig wel je snelheid, het blijft een werf.

Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer mogelijk, maar tijdens de werkuren (van 7.00 tot 16.30 uur) zal dit op bepaalde momenten toch hinder ondervinden. Denk bv. aan stilstaande of manoeuvrerende werfvoertuigen.

Af en toe zal je met de auto niet tot bij jouw oprit of garage kunnen. Bv. als de sleuven voor de rioolbuizen worden gegraven, klinkers worden geplaatst of asfalt gelegd. De aannemer laat dit op voorhand weten. Hij zal vragen om je wagen tijdig in een andere straat of op de voorziene ruimte te parkeren. Te voet geraak je uiteraard altijd bij jouw woning.

Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien.

Update 18.04.2023

Woensdag 19 april gaan de voorbereidende werkzaamheden van de rioleringswerken in de Grotestraat en Mierhoopweg van start.

Er zullen verkeerslichten geplaatst worden, waardoor de hinder beperkt blijft en de straten dus bereikbaar blijven.

De buurtbewoners ontvingen ook een brief met meer concrete informatie. Deze brief is hieronder in de bijlagen terug te vinden.

Voor meer informatie omtrent dit project kan je steeds terecht op de website van Aquafin:
www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/21075bv1-aanleg-riolering-in-mierhoopweg-en-deel-grotestraat

Indien je vragen over dit project zou hebben, kan je contact opnemen met:

Contactcenter Aquafin:
Tel: 03 450 45 45 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)
E-mail: contact@aquafin.be

Werfleiding DCA Infra:
Contactpersoon: Seppe Stickers
Tel: 0800 96 222
E-mail: info@dcainfra.be

Gemeente Nieuwerkerken:
Tel: 011 48 03 74
E-mail: ruimtelijke.ordening@nieuwerkerken.be