Lopende werken Doorstraat, Zwarteindestraat en Eendepoelstraat

Werken in Nieuwerkerken: Aanleg riolering in de Zwarteindestraat, Doorstraat en Eendepoelstraat - Projectnummer: 21.896V

Op 6 oktober 2021 werd er met betrekking tot de aanleg van de riolering in de Zwarteinde-, Door- en Eendepoelstraat een infovergadering gehouden.

Tijdens deze infovergadering werd het volledige project uitgelegd. Deze werken hebben als doel een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen en een nieuwe wegenis aan te leggen. Zo kan het afvalwater aangesloten worden op de zuiveringsinstallatie en kan het regenwater gescheiden afgevoerd worden richting de Nitsembeek.

Momenteel zijn de nutsbedrijven reeds de voorbereidende werken aan het uitvoeren voor dit project. Het aanvangsbevel werd aan de hoofdaannemer gegeven en wij willen u dan ook informeren dat de hoofdaannemer Hermans & Co nv de werken met betrekking tot de riolering en heraanleg van de wegenis zal aanvatten in de Zwarteindestraat op 14 februari 2022.

Voor meer informatie omtrent dit project kan u steeds terecht op de website van Aquafin https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/21896v-aanleg-riolering-in-de-zwarteindestraat-eendepoelstraat

Indien u vragen over dit project zou hebben kan u steeds contact opnemen met Aquafin:

Contactcenter Aquafin:

of met de gemeente Nieuwerkerken: