Lenen aan 0% of 1,5% interest dankzij de Vlaamse energielening en Limburgse renovatielening

Met slimme investeringen zoals isolatie of een zuinige verwarmingsketel kan je je energiekosten doen dalen en je wooncomfort verhogen. Misschien wil je ook iets aan je woning vernieuwen maar heb je niet meteen het budget voor handen. Dankzij een voordelige lening aan 0% interest of 1,5% interest kan je deze projecten toch realiseren.

Wie gebruik maakt van deze leningen, krijgt altijd gratis onafhankelijk advies. Een professionele adviseur helpt je met de keuze van aannemers, bestuderen van offertes en staan je bij met raad en daad. Zo ben je zeker dat je slim investeert en snel de voordelen van je investeringen zal voelen. In je woning én in je portemonnee.

Om in aanmerking te komen voor een lening met 0% interest moet je voldoen aan één van volgende voorwaarden:

  • - verhoogde tegemoetkoming
  • - beschermde afnemer
  • - Personen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 31 550 euro, verhoogd met 1 650 euro per persoon ten laste.

Je kan in dit geval maximum 15 000 euro lenen aan 0% interest voor energiezuinige werken via de Vlaamse energielening. Wil je meer lenen? Dan kan. je kan nog tot 15 000 euro extra lenen aan 1,5% via de Limburgse renovatielening. Met deze lening kun je dan ook voor niet-energiebesparende werken lenen. Wel moet je minstens de helft van het geleende bedrag gebruiken voor energiezuinige maatregelen. De terugbetaaltijd is maximum 10 jaar.

Wie niet in aanmerking komt voor een lening aan 0% interest, kan nog altijd een voordelige lening met advies krijgen aan 1,5% interest via de Limburgse renovatielening. Je kan dan tot maximum 30 000 euro lenen op maximum 10 jaar. 

Meer info: www.energiehuislimburg.be/lening, info@energiehuislimburg.be, 089 77 81 29