Klachtenbehandeling

De burger kan een klacht indienen bij het lokaal bestuur. Deze klachten worden behandeld volgens het reglement klachtenbehandeling.

Hieronder kan je het reglement klachtenbehandeling nalezen.