Juridische dienst

Op het OCMW kunnen inwoners terecht voor kosteloos juridisch advies en voor juridische bijstand.

Met welke vragen kan je tijdens de zitdagen terecht?

Juridisch advies

Iedereen kan tijdens de zitdag anoniem terecht voor een oriënterend juridisch advies. Dit advies is gratis: er wordt niet naar uw inkomsten gevraagd.
In het vakjargon wordt deze dienstverlening "juridische eerstelijnsbijstand" genoemd.

Enkele voorbeelden:

  • Wat kan ik (nog) ondernemen in mijn situatie?
  • Is het nodig om in mijn geval een advocaat onder de arm te nemen?
  • Moet ik aanwezig zijn op de zitting?

Juridische tweedelijnsbijstand (vroegere pro-deo regeling).

Wie voor zijn probleem bijstand nodig heeft van een advocaat kan een aanvraag doen tot kosteloze juridische bijstand. Tot voor kort moest men hiervoor een aanvraagformulier bij de Politie laten invullen: dit is thans niet meer nodig.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volledige kosteloze en gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand: dit wordt bepaald aan de hand van een onderzoek van inkomsten en van uitzonderlijke uitgaven. Hiervoor dienen bij de aanvraag recente bewijsstukken worden voorgelegd.
Sommige categorieën van personen hebben automatisch recht (zonder inkomstenonderzoek) op volledige kosteloze bijstand. Enkele voorbeelden: personen die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden ontvangen, gerechtigden op leefloon, minderjarigen ... ( een volledige lijst is te bekomen op het OCMW).

Waar en wanneer vindt deze zitdagen plaats:

U kan elke dinsdag, na telefonische afspraak terecht op het OCMW van Nieuwerkerken. 

Buiten de zitdagen, kan u eveneens terecht:

Voor juridische eerstelijnsbijstand: Justitiehuis, Bampslaan 40, Hasselt. Meer info: https://www.departementwvg.be/justitiehuizen/hasselt 

Meer informatie: http://www.baliehasselt.be/content/baliehasselt/site/4143&