Jeugdraad

De jeugdraad geeft mee vorm aan het gemeentelijk (jeugd-)beleid door advies te geven aan het gemeentebestuur. Dat kan op vraag van het bestuur, maar evengoed op eigen initiatief.

Onze jeugdraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat te maken heeft met kinderen, jongeren en jeugdwerk maar evengoed over andere beleidsdomeinen (b.v. mobiliteit, openbare ruimte) waar hun doelgroep zijdelings mee te maken heeft. 

Naast advies geven, kan de gemeentelijke jeugdraad nog andere activiteiten ontplooien, zoals vorming, vertegenwoordiging, promotie, sensibilisering, jeugdcultuurevenementen, ... 

Het is vooral een overlegplatform voor de plaatselijke jeugdverenigingen met elkaar en met het gemeentebestuur.
Tweejaarlijks wordt op voordracht van nominaties ook een jeugdprijs uitgereikt aan een persoon die zich voor de jeugd en/of het jeugdwerk verdienstelijk heeft gemaakt. 

De jeugdraad bestaat naast afgevaardigden van het plaatselijke erkende jeugdwerk uit de schepen van jeugd, de ambtenaar voor jeugd, een afvaardiging van elke in de gemeenteraad zetelende fractie. 

De plaatselijk erkende jeugdorganisaties zijn Chirojongens Wijer, Chiromeisjes Wijer, Chiro eNWéKa en jeugdhuis Dwars.