Infobord Schans Wijer

Een schans was een met een gracht omringde plek waar de inwoners van een dorp zich in geval van nood met hun vee en kostbaarheden konden verbergen als er in de streek geplunderd werd. Vaak lagen schansen bij een beek, zodat het niet moeilijk was de gracht onder water te zetten. Aangenomen wordt dat ook de Schans van Wijer zo ontstaan is.

Nu staat op de schans een van de oudste stenen huizen van Wijer. Muurankers geven het jaartal 1782 aan. 

Wellicht was het gebouw toen al in particuliere handen. In de eerste helft van de negentiende eeuw woonde hier de familie de Heusch, afkomstig van het kasteel van Zangerhei in Eigenbilzen. 

In de jaren ’20 en ’30 van de twintigste eeuw bood de Schans onderdak aan de kloosterzusters van de meisjesschool in de Schansstraat. Zij woonden er tot in 1934 wanneer hun woonhuis, nu het lokaal van de buitenschoolse kinderopvang, af was.