Infobord Muggenbosken

Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van 1770 maakte het Muggenbosken met het Galgenbos en het Mielenbos deel uit van een groot boscomplex tussen Rummen, Nieuwerkerken, Kozen, Wijer en Kortenbos. Op de kaart van Vandermaelen van 1855 is te zien dat het boscomplex toen grotendeels ontgonnen was en omgezet in akker of weiland. Mogelijk werd het bos gered doordat het kon dienen als leefplek voor het wild dat bejaagd werd door de kasteelheer van Nieuwerkerken. Het werd vermoedelijk als een hakhoutbos met overstaanders beheerd.

Het Muggenbosken wordt ingesloten door de bebouwing van de Rode Haagstraat, Muggenboskenstraat, Tijlozenstraat en Kasteelstraat. Het is ruim anderhalve hectare groot.

Met essen, hazelaars en haagbeuken mag het een soortenrijk hakhoutbos genoemd worden. Onder het oostelijk deel van het bos ligt een kleilaag, die zorgt voor een specifieke vochtigheid van de grond en bijzondere plantensoorten zoals de daslook. Het Muggenbosken herbergt veel meer plantensoorten dan andere bossen met dezelfde oppervlakte. In de lente zie je hier de bloei van de daslook, de bosanemoon, de gevlekte aronskelk, het dalkruid, de salomonszegel, het speenkruid en bosviooltjes.