Infobord kerk Nieuwerkerken en coronamonument

Sint-Pieterskerk

De toren van de Sint-Pieterskerk dateert grotendeels uit 1828 (jaarschrift boven de deur: NUnC reCte DICIMUs NIeUWerkerken). De kerk is ouder, maar in dat jaar werd enkel de toren vernieuwd. In 1856 werd hij verhoogd. In 1910 werd aan het andere uiteinde van het kerkgebouw een nieuw koor en nieuwe dwarsbeuken gebouwd. Dat is de achterkant van de kerk zoals je die nu nog ziet. In 1949 ten slotte werd de oude kerk tussen de toren en de dwarsbeuk afgebroken en vervangen door het gebouw dat je nu ziet.

In de glasramen zie je drie verschillende stijlen. De twee glasramen met een afbeelding van Sint-Stefanus en Maria werden in de eerste helft van de 19de eeuw geschonken door Etienne (Stefanus) de Stembier en Maria de Sluse, die op dat moment in het kasteel van Nieuwerkerken woonden. De glasramen in het koor zijn van het begin van de 20e eeuw en in de ramen in de middenbeuk herken je de stijl van de jaren ’50 van de 20e eeuw.

De kasteelheren van Nieuwenhoven beschouwden de kerk van Nieuwerkerken als hun kerk. In de tweede helft van de 19de eeuw was de favoriete beeldhouwer van deze kasteelheren Charles Janssen. In de kerk bevindt zich een collectie mooie beelden uit zijn atelier.

In een jaarschrift worden Romeinse cijfers verwerkt in een tekst. De Romeinse cijfers zijn:

 • I = 1
 • V = 5
 • X = 10
 • L = 50
 • C = 100
 • M = 1000

Als je nu het jaarschrift boven de deur opnieuw leest en let op de groter uitgevoerde letters, dan zie je:

 • nUnC = 5 + 100 = 105
 • reCte = 100
 • DICIMUs = 500 + 1 +100 + 1 + 1000 + 5 = 1607
 • nIeUVVerkerken = 1 + 5 + 5 + 5 = 16
 • 105 + 100 + 1607 + 16 = 1828

Coronamonument

Het monument in cortenstaal dat zich rechts voor de kerk bevindt, staat er ter nagedachtenis aan de overledenen van de COVID-19-pandemie. Het gedicht is van de hand van Herman Rohaert. Het geheel werd vormgegeven door Studio Puntlood. Op zondag 14 maart 2021, één jaar na de start van de pandemie, werd het monument ingehuldigd.