IGL

De statuten van IGL werden op 23 juni 2022 gewijzigd. Deze statutenwijziging is goedgekeurd door het toezicht van de Vlaamse Overheid op 28 september 2022.