Huisvuilzakken en gft-sticker

Vanaf maandag 12 februari 2024 kan je je quotum huisvuilzakken afhalen en je gft-sticker 2024 aankopen.

Quotum huisvuilzakken 2024

Elk gezin dat op 1 januari 2024 gedomicilieerd is in gemeente Nieuwerkerken betaalt een afvalbelasting aan Limburg.net voor de inzameling en de verwerking van het afval. In dat bedrag zit een hoeveelheid huisvuilzakken vervat, die je kan afhalen in een van de verschillende afhaalpunten. Het aantal hangt af van de gezinstoestand op 1 januari 2024.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het kohierbedrag en quotum huisvuil, afhankelijk van de gezinssamenstelling (gezinstoestand op 01/01/2024):

Gezinssamenstelling Kohierbedrag Quotum huisvuil
1 persoonsgezin 68,85 euro 2 rollen van 22 liter of 1 rol van 44 liter
2 persoonsgezin 81,35 euro 2 rollen van 44 liter
3 persoonsgezin 87,60 euro 2 rollen van 44 liter en 1 rol van 22 liter
4 persoonsgezin 93,85 euro 3 rollen van 44 liter

Aankoop gft-sticker 2024

Koop je gft-sticker 2024 ten laatste op 31 maart 2024 aan en kleef deze op jouw gft-container. Vanaf 1 april 2024 worden containers met een sticker uit 2023 niet meer geledigd.

 • Sticker gft-container 40 liter: 15 euro
 • Sticker gft-container 120 liter: 40 euro

Gft-sticker voor niet-gezinnen (handelaars)

Sinds 2017 werd een aparte gft-sticker ingevoerd voor niet-gezinnen (handelaars, enz.):

 • Sticker gft-container 40 liter: 30 euro
 • Sticker gft-container 120 liter: 80 euro

Let op: de gft-sticker voor niet-gezinnen is enkel te koop in het sociaal huis, tijdens de openingsuren.

Waar kan je je quotum huisvuilzakken 2024 afhalen en jouw gft-sticker aankopen?

Op de volgende locaties vanaf 12 februari 2024:

 1. Bij volgende lokale handelaars kan je huisvuilzakken afhalen en de gft-sticker aankopen:
  • Proxy Delhaize (Mouveldstraat 20)
  • Spar Nieuwerkerken (Pastorijstraat 2)
  • Supra Ranjit (Weyerstraat 182)
 2. In het recyclagepark (Ambachtstraat 1115) kan je enkel huisvuilzakken afhalen, de aankoop van de gft-sticker is hier NIET mogelijk!
 3. In het sociaal huis (Kerkstraat 113) kan je huisvuilzakken afhalen en de gft-sticker aankopen aan het snelloket, zonder afspraak.

Wat meebrengen?

Zorg ervoor dat je je elektronische identiteitskaart (e-ID) meeneemt, deze is nodig voor de registratie. Zonder e-ID kan je de huisvuilzakken niet afhalen en ook geen gft-sticker aankopen!

Het is niet nodig om de e-ID van het gezinshoofd mee te nemen, de registratie is mogelijk met de e-ID van elk gezinslid.

Als je voor ouders, familie, buren, …huisvuilzakken wil afhalen of een gft-sticker wil aankopen, kan dat maar dan moet je de bijhorende identiteitskaart(en) meenemen.

Sociale correcties

Het gemeentebestuur kiest ervoor om in volgende situaties extra huisvuilzakken toe te kennen aan inwoners van onze gemeente:

- op basis van het aantal inwonende kinderen:

 • gezinnen met 3 of 4 inwonende kinderen (samenstelling gezin): 1 rol van 44 liter
 • gezinnen met 5 of meer inwonende kinderen (samenstelling gezin): 2 rollen van 44 liter

- bij geboorte of adoptie van een kind jonger dan 1 jaar: 2 rollen van 44 liter

- onthaalouders die gedomicilieerd zijn in onze gemeente en erkend zijn door Kind en Gezin als onthaalouder: 2 rollen van 44 liter

- op basis van volgende medische redenen 2 rollen van 44 liter aan:

 • een gezinslid stomapatiënt
 • een gezinslid gebruiker van TPN-voeding (Totale Parenterale Nutritie)
 • een gezinslid met incontinentieproblemen
 • een gezinslid met thuisbehandeling (begeleid vanuit het ziekenhuis)

Het gemeentebestuur wil er voor zorgen dat de extra huisvuilzakken terecht komen bij die mensen die ze echt nodig hebben. Om misbruik te voorkomen vragen we dan ook een correct ingevuld aanvraagformulier ingevuld door de behandelende dokter. Deze gegevens worden uiteraard met de nodige discretie behandeld.

Deze extra huisvuilzakken kunnen enkel afgehaald worden in het sociaal huis en dienen aangevraagd te worden m.b.v. onderstaande aanvraagformulieren.

De aanvraagformulieren zijn ook beschikbaar is aan het onthaal van het sociaal huis.