Herziening/opheffing van stedenbouwkundige voorschriften BPA ‘Centrum I en II’

Hierbij laten wij u weten dat de Vlaamse Overheid (Team mer) heeft beslist dat er voor de herziening/opheffing van stedenbouwkundige voorschriften, zoals opgenomen in het Bijzonder Plan van Aanleg Centrum I en II, geen opmaak van een plan-MER nodig is aangezien deze herziening/opheffing geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen.

De screeningsnota en de beslissing kan u raadplegen via www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank en dit onder nummer SCRHO20008.

Deze stukken liggen ook ter inzage bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling, Kerkstraat 113 in Nieuwerkerken van 8 oktober 2020 tot en met 6 november 2020. Na afspraak kan je deze documenten ter plaatse komen inkijken.