Gratis infoavond over brandveiligheid in en rond het huis

Gepubliceerd op vrijdag 31 januari 2020 12.14 u.

Brand, het overkomt heus niet alleen de buren, ook bij jou kan het branden. 

Jaarlijks zorgen in België ongeveer 10 000 branden in gebouwen voor talrijke doden, brandwonden en materiële schadegevallen. Bijna 80% van de sterfgevallen door brand zijn het gevolg van woningbranden.

Nochtans kunt u een brand in de meeste gevallen voorkomen door enkele voorzorgsmaatregelen te treffen.

Daarom organiseert de gemeente een gratis infoavond over brandveiligheid in en rond het huis. Deze gaat door op 3 maart 2020 in het buurthuis Ter Cose, Opcosenstraat 7 van 19.00 tot 21.00 uur.

Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders wettelijk verplicht in elke Vlaamse woning. We merken dat nog niet iedereen een rookmelder aangeschaft heeft. Daarom biedt de organisator van de opleiding rookmelders te koop aan die voldoen aan de Europese norm EN 14604. Ze hebben een batterijlevensduurte van 10 jaar. De kostprijs is 15 euro per stuk.

Gelieve op voorhand in te schrijven voor deze infoavond via preventie@nieuwerkerken.be of telefonisch via tel. 01148 03 77.

Gelieve op voorhand door te geven of u rookmelders wenst te kopen. Dan worden deze voorzien op de infoavond zelf.