Gezonde gemeente

Wist je dat gemeente Nieuwerkerken haar intentie om werk te maken van gezondere inwoners hernieuwde?

Dat deed het bestuur door onlangs het charter ‘Gezonde Gemeente’ opnieuw te ondertekenen. Burgemeester Dries Deferm en schepen Arnoud Nijssen ondertekenden het charter voor de gemeente Nieuwerkerken. Met de ondertekening engageert Nieuwerkerken zich om tijdens de legislatuur 2019-2024 inwoners te stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving.

In 2014 ondertekende het toenmalige bestuur van Nieuwerkerken een eerste keer het charter ‘Gezonde Gemeente’. Door het charter te ondertekenen, wil Nieuwerkerken als lokaal bestuur de inwoners maximale kansen bieden op een goede gezondheid en levenskwaliteit.

Een lokaal integraal gezondheidsbeleid verankert doeltreffende en toegankelijke gezondheidspromotie en ziektepreventie structureel in de beleidsplannen. Inzetten op gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid zijn de pijlers van dergelijke beleidsplannen.

Gezondheidsdoelen

In samenwerking met de eerstelijnszone Haspengouw, CAD en Logo Limburg geeft Nieuwerkerken zo niet alleen uitvoering aan de eigen lokale ambities. Het lokaal bestuur helpt tegelijk mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Gezonde gemeente is een initiatief van de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) in samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, VAD vzw en VVSG vzw met de steun van de Vlaamse overheid. Ook tal van andere preventieorganisaties onderschrijven dit initiatief.