Contact & openingsuren Gemeentelijke Kleuterschool 't Goudhaantje

Nieuwerkerken heeft 1 gemeenteschooltje: kleuterschool Het Goudhaantje in Binderveld. De naam is gekozen omdat het goudhaantje een vogeltje is dat bijzonder goed zorgt voor zijn kroost. 

Naast de inrichtende macht (het gemeentebestuur) en het schoolteam bewaken de schoolraad en het oudercomité mee de goede gang van zaken.

Contactgegevens schoolbestuur

Gemeente Nieuwerkerken

Kerkstraat 113

3850 Nieuwerkerken

Contact