Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg Gecoro, is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

De Gecoro heeft een wettelijke adviesbevoegdheid bij grote ruimtelijke planningsdossiers (waaronder bijvoorbeeld het gemeentelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, …). Daarnaast kan de Gecoro ook op eigen initiatief het gemeentebestuur adviseren.

De Gecoro (2019-2024) werd door de gemeenteraad vastgesteld op 23 januari 2020. Er werden een voorzitter, vier deskundigen en 4 vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen (milieu- of natuurvereniging, vereniging van werkgevers of zelfstandigen, vereniging van landbouwers, vereniging van werknemers) en hun plaatsvervangers weerhouden.

De voorzitter van de Gecoro is Danny Windmolders. De vaste secretaris van de Gecoro is Els Arnauts.