Gemeentelijk subsidiereglement waterpreventieve maatregelen

Op 16 december 2021 keurde de gemeenteraad dit gemeentelijk subsidiereglement goed.

Ervaar jij als inwoner regelmatig individuele schade aan je woning door de extreme weeromstandigheden? Wens jij bepaalde ingrepen aan je woning of op je perceel uit te voeren om waterschade te voorkomen? Informeer je dan vóór de werken aan te vatten bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling. Mogelijks kan je immers aanspraak maken op een gemeentelijke subsidie.

Hoe ga je te werk?

  • Neem even het subsidiereglement door om te verifiëren of je in aanmerking komt voor deze subsidie.
  • Neem contact op met de dienst ruimtelijke ontwikkeling via 011 48 03 72 of ruimtelijke.ordening@nieuwerkerken.be.

Wij plannen dan een afspraak ter plaatse met jou in.

Tijdens dit plaatsbezoek geven wij aan welke stappen ondernomen kunnen worden.

  • Vraag schriftelijk een ‘advies waterpreventieve maatregelen’ aan.
  • Deze vraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Na goedkeuring kan je de beoogde werken conform het goedgekeurde ‘advies waterpreventieve maatregelen’ uitvoeren.
  • Je dient uiterlijk 1 jaar na de voltooiing van de werken schriftelijk jouw aanvraag tot uitbetaling van de subsidie in bij de afdeling ruimtelijke ontwikkeling.
  • Er gebeurt een controle en er wordt een controleverslag opgemaakt met voorstel tot het uit te betalen subsidiebedrag.
  • Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt er overgegaan tot uitbetaling van de gevraagde subsidie.