Gemeentelijk klimaatactieplan 2030

Op 20 februari 2020 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk klimaatactieplan 2030 goed.