Erediensten

  • Het Huis van de Mens
  • Parochies

Het Huis van de Mens

Bij het Huis van de Mens kan je terecht voor: 

  • een niet-kerkelijke uitvaartplechtigheid. Samen met de nabestaanden wordt een levensverhaal van de overledene geschreven, gewenste muziek,… dit alles vormt een persoonlijke en serene plechtigheid die door onze consulent wordt uitgevoerd op de gewenste locatie (crematorium, zaal, begraafplaats).
  • huwelijksplechtigheden, geboorteplechtigheden, lentefeesten, feesten Vrijzinnige Jeugd. (telkens is de werkwijze vergelijkbaar: de mensen geven zelf inhoud en vorm aan de plechtigheid die door de consulent tot een geheel wordt verwerkt en uitgevoerd op gewenste locatie.
  • bij het Huis van de Mens kan iedereen terecht, van welke levensbeschouwing ook, voor een vertrouwelijk gesprek, een luisterend oor. De consulent biedt geen kant- en klaar oplossingen, maar ondersteunt de cliënt bij het vinden van eigen antwoorden.
  • informatie bij het invullen van de wilsverklaring inzake euthanasie, orgaandonatie, de wijze van teraardebestelling.
  • in Sint-Truiden zijn er drie socio-culturele lidverenigingen. Het Willemsfonds, De Humanistische Vrijzinnige Vereniging Haspengouw, en de Humanistische Jongeren (HU!DA).

Het Huis van de Mens Sint-Truiden is open maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur of na afspraak 's avonds of in het weekend.

Contact: Els Paredis, vrijzinnig humanistisch consulent, een initiatief van deMens.nu, Kazernestraat 10/001 3800 Sint-Truiden Tel. 011 88 41 17

els.paredis@deMens.nu
sinttruiden@deMens.nu
www.deMens.nu
www.vrijzinniglimburg.be

 

 

 

 

Parochies

Parochiepriester in de Federatie Nieuwerkerken

E.H. Ghislain Agognon

Pastorijstraat Bus 2 001, 3850 Nieuwerkerken

Gsm 0493 86 26 20 tel. 011 32 24 08 agognong@yahoo.fr

Maria Bosmans, parochie assistente.

Luikersteenweg 401,3800 Engelmanshoven

Gsm 0477 19 18 39 mariabosmans@skynet.be

Contactpersoon Kerk en Leven: Hugo Strauven

Heuvelstraat 6, 3850 Nieuwerkerken

011 68 88 78, hugo.strauven@telenet.be

 

Binderveld

Patroonheilige: Sint - Jan Baptist

Zondagsmis: om de 14 dagen zaterdagavond 18.30u

Contactpersoon: Ludo Adriaens, Daalstraat 10, 3850 Nieuwerkerken

tel. 011 68 44 46 * adriaens.louis@skynet.be

 

Kozen

Patroonheilige: Sint-Laurentius

Zondagsmis: zaterdagavond om de 14 dagen 18.30u

Datum eerste Communie: 1 ste zondag van mei

Datum Vormsel: Pinksteren

Contactpersonen:

Danielle Aerts

Opcosenstraat 117, 3850 Nieuwerkerken

tel. 011 31 30 28

Agnes Hasevoets

Breestraat Kozen

Gsm 0497 60 55 40

 

Wijer

Patroonheilige: Sint- Pietersbanden, Heilige Lucia

Zondagsmis: Zondag om de 14 dagen

Weekmissen: woensdag om 19u, vrijdag om 8.30u

Datum Eerste Communie: 1ste zondag van mei

Datum Vormsel: Pinksteren

Contactpersonen:

Robert Vandevoort

Opperstraat 47, 3850 Nieuwerkerken

Gsm 0498 14 80 34 vandevoort.robert@telenet.be

Herman Slaets

Marialaan 10, 3850 Nieuwerkerken

tel. 011 31 50 66 kel.nieuwerkerken@outlook.com

 

 

Nieuwerkerken

Patroonheilige: Sint – Pieter

Zondagmissen: elke zondag om 10.30u

Zaterdag: iedere 4 de zaterdag van de maand om 17u

Missen in de week: dinsdag, donderdag om 8.30u

Datum Eerste Communie: Ons Heer Hemelvaart

Datum Vormsel: zondag voor Hemelvaart

Contactpersonen:

Leonie Ilsbroux

Begijnenbosstraat 2 3850 Nieuwerkerken

leonie.ilsbroux@gmail.com

Gerda Nickmans

Rode Haagstraat 11 3850 Nieuwerkerken

gerda.nickmans@hotmail.com

Annie Vermote

Nieuwesteenweg 22, 3850 Nieuwerkerken

vermote.annie@hotmail.com