Enquêtes

Gepubliceerd op dinsdag 10 april 2018 15.27 u.
Nog tot eind juni, begin juli worden volgende bevragingen in onze gemeente georganiseerd: De Veiligheidsmonitor en het onderzoek naar de sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen.

Bevraging veiligheidsmonitor 

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheids-thema's.

Via dit kanaal wordt je bevraagd over onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen, preventie en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de gemeenten van de politiezone. 

De verzamelde informatie bevat belangrijke elementen voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze politiezone. Wij vragen dan ook om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Jouw medewerking is dus van groot belang.

Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. 

Deelnemers worden via een statistische toevalssteekproef geselecteerd. Praktisch gezien kan je dan de vragenlijst betreffende de Veiligheidsmonitor vanaf half maart tot eind juni in je brievenbus verwachten. Alle nuttige informatie wordt meegestuurd met de brief. 

De resultaten worden begin 2019 verwacht, zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen. De lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken zal uiteraard ook communiceren over de resultaten.

Contactpersoon: Adviseur Alexander van Liempt, tel. 011 70 19 57 of beleid@poltrudo.be

 

Onderzoek: Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen

Jaarlijks voert Statistiek Vlaanderen een onderzoek uit bij de bevolking in het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Met dit onderzoek wil de overheid weten met welke problemen de burger te maken krijgt, wat mensen verwachten van de toekomst en hoe de burger staat tegenover een aantal overheidsmaatregelen. Dit jaar zijn er onder meer vragen over mediagebruik, houding ten opzichte van personen met een handicap, vertrouwen in de overheid, toekomstverwachtingen en zo meer. 

Onze gemeente maakt dit jaar deel uit van de steekproef. De geselecteerde personen krijgen vooraf een brief en een folder. De interviews aan huis gebeuren door interviewers van het onderzoeksbureau GfK uit Leuven. De interviewers zijn opgeleid om het onderzoek op een correcte manier te laten verlopen. De eerste brieven werden vanaf half maart 2018 verstuurd en het onderzoek loopt tot eind juni-begin juli 2018. Wanneer de interviewers juist langskomen in onze gemeente hangt af van hun eigen planning en de afspraken die ze kunnen maken. 

Meer informatie: www.statistiekvlaanderen.be of Statistiek Vlaanderen, Havenlaan 88 bus 20, 1000 Brussel