Enquête veiligheidsmonitor

Gepubliceerd op donderdag 9 september 2021 17.18 u.

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking uitgevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger uit de ganse bevolking bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 personen werden op toevalligerwijze geselecteerd en zullen een vragenlijst ontvangen. Het initiatief wordt georganiseerd door de geïntegreerde politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. 

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze gemeente. Wij vragen de inwoners die een vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Concreet worden de verschillende vragenlijsten vanaf half september dit jaar verspreid. Wie via een statistische toevals-steekproef wordt geselecteerd, zal de enquête in de brievenbus krijgen.

De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Alvast bedankt voor uw deelname!