ECO2050: Samen windenergie op zee ondersteunen

Gepubliceerd op maandag 5 september 2022 15.36 u.

Investeer via de coöperatieve vennootschap ECO2050 in de windparken op de Noordzee. Zo ondersteun je het klimaat én het kan jou een mooi rendement opleveren. Een win-win situatie dus, voor jou en jouw leefomgeving!

ECO2050 is een initiatief van Nuhma, Het Limburgs klimaatbedrijf, waartoe ook Nieuwerkerken behoort. Nuhma investeert al 20 jaar in de productie van hernieuwbare energie via participaties in diverse vennootschappen zoals o.a. Aspiravi, Limburg Wind en Bionerga. In 2019 besliste Nuhma om een coöperatieve vennootschap op te richten: ECO2050. Dit om burgers te betrekken en hen de kans te bieden ook te investeren in haar groene energieprojecten. Sinds 2020 is ook Efin betrokken in ECO2050. Efin is in handen van 15 gemeenten en investeert net als Nuhma in vennootschappen die actief zijn in hernieuwbare energieproductie.

Via ECO2050 investeer je in drie windparken op de Noordzee: C-Power (54 turbines) het eerste Belgische offshore windpark, Rentel (42 turbines) en tot slot SeaMade (58 turbines). De drie parken samen zijn goed voor de energieproductie equivalent aan het verbruik van méér dan 1 miljoen gezinnen! Wist je trouwens dat ECO2050 op heden de enige coöperatieve vennootschap is met een lopende uitgifte die burgers in staat stelt te participeren in de offshore windprojecten in de Belgische Noordzee? We stellen dan ook met enige fierheid dat we voorloper zijn in burgerparticipatie voor wind op zee! Zo ondersteunen we allen samen de energietransitie.

Ook jij kan jouw steentje bijdragen aan de energietransitie en meewerken aan duurzame oplossingen voor de huidige maatschappelijke uitdagingen. Windenergie op zee ondersteunen, kan door in te tekenen op aandelen via de website van ECO2050 vanaf 50,64 euro per aandeel. Je wordt regelmatig betrokken bij de werking van ECO2050 zodoende samen meer draagvlak te creëren voor een duurzaam energiebeleid. Tot slot kan een aandeel in ECO2050 jou als coöperant een mooi rendement opleveren.

Raadpleeg www.eco2050.be voor meer informatie of stuur jouw vraag via e-mail naar welkom@eco2050.be.