Droogte 2022 erkend als ramp: aanvraag tot schadevergoeding

Gepubliceerd op vrijdag 14 juli 2023 9.44 u.
Van 1 maart 2022 tot 31 augustus 2022 heeft de droogte schade veroorzaakt in het Vlaamse Gewest. Op 26 juni 2023 werd deze droogte erkend als ramp. Heb je schade geleden, dan kan je tot 30 september 2023 een aanvraag indienen voor een schadevergoeding bij het Vlaams Rampenfonds.

Voorwaarden

Je kan enkel in uitzonderlijke gevallen een schadevergoeding bij het Vlaams Rampenfonds aanvragen. Het moet bijvoorbeeld gaan om schade die niet verzekerbaar is door een brandpolis eenvoudige risico’s. Alle voorwaarden kan je hier bekijken.
Breng in ieder geval je verzekeraar op de hoogte van de schade die je geleden hebt. Voor de meeste schade is het immers je verzekeraar die verantwoordelijk is voor de schadevergoeding.

Aanvraagprocedure

Je kan je aanvraag indienen via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dat is de gemakkelijkste manier. Bovendien ben je zeker dat je jouw aanvraag tijdig, correct en volledig indient.
Op onderstaande pagina’s kan je bekijken welke documenten je nodig hebt voor de aanvraag en vind je de nodige formulieren terug als je de aanvraag toch liever op papier wil indienen: