Do's en don'ts wanneer je een woning verhuurt

Woningkwaliteit

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daarom horen alle woningen (eengezinswoningen, appartementen, studio’s, kamers, enz.) te voldoen aan een aantal minimumnormen.

Deze woningkwaliteitsnormen stellen eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit zoals omschreven in de Vlaamse Codex Wonen. Dit geldt ook voor de woning die je verhuurt!

Kwaliteitsnormen

Ben je van plan om een woning te verhuren? Zorg er dan voor dat de woning voorzien is van onder meer een veilige elektrische installatie, een veilige gas- en verwarmingsinstallatie, minimale sanitaire voorzieningen, rookmelders, toevoer van drinkbaar water,… Daarnaast moet de woning ruim genoeg zijn, zowel qua oppervlakte als qua plafondhoogte. Bovendien hoort elke woning voldoende geïsoleerd te zijn. Hiervoor wordt er gekeken naar het energieprestatiecertificaat, de aanwezigheid van dakisolatie en dubbelglas.

Een woning die niet aan deze minimale kwaliteitsnormen voldoet, kan ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag niet verder verhuurd worden.

Meer info: https://www.vlaanderen.be/publicaties/wonen-doe-je-niet-op-goed-geluk-check-de-woningkwaliteitsnormen

Conformiteitsattest

Om aan te tonen dat de woning die je verhuurt voldoet aan de minimale woningkwaliteitsnormen kan je als verhuurder een conformiteitsattest aanvragen.

Dit attest is een officieel document dat de gemeente aflevert en waarmee je kan aantonen dat jouw verhuurwoning wettelijk voldoet aan de minimumnormen. In sommige gevallen kan het agentschap Wonen in Vlaanderen eveneens een conformiteitsattest afleveren. 

Een woningcontroleur checkt de kwaliteitsnormen van de woning aan de hand van het technisch verslag. Je krijgt als eigenaar een conformiteitsattest wanneer je woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. Het attest geeft ook het maximum aantal toegelaten bewoners weer.

Een conformiteitsattest kan in Nieuwerkerken gratis aangevraagd worden bij de dienst ruimtelijke ordening: ruimtelijke.ordening@nieuwerkerken.be , 011 48 03 74

Een leegstaande woning verhuren?

Het opknappen van een leegstaande woning, zorgt niet alleen voor een opwaardering van de buurt. Het huuraanbod wordt groter en ook voor de eigenaar zijn er meerdere voordelen.

In plaats van het betalen van een leegstandsheffing, krijgt de eigenaar huurinkomsten. Daarnaast kunnen er bij renovatiewerken ook premies aangevraagd worden. Ook voor renovatiewerken aan een 2de eigendom!

Mijn VerbouwPremie

De Mijn VerbouwPremie is de eengemaakte premie van de Vlaamse overheid. Via één online loket kan de aanvraag van premies voor renovatie en energiebesparende investeringen gebeuren.

Al wie investeert in een bestaande woning zal, afhankelijk van de doelgroep waartoe hij of zij behoort, financiële steun kunnen aanvragen. Er zijn zowel premies voor investeringen in energie-efficiëntie als investeringen in woningkwaliteit.

  • Privé-verhuur:
    Verhuur je de woning op de privémarkt, dan kan je de Mijn VerbouwPremie enkel aanvragen voor energie-efficiënte investeringen.
  • Verhuur aan SVK:
    Als je de woning of het appartement verhuurt via een SVK kom je in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, ongeacht jouw inkomen.

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie

Woonenergieloket Stebo

Zit je als eigenaar nu met een aantal vragen en wens je meer info over de verbouwpremies, maak dan zeker een afspraak bij het woonenergieloket. Je kunt er terecht iedere 2de en 4de dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur in het sociaal huis.


Een afspraak maken kan via de website van Nieuwerkerken of rechtstreeks via: https://woonenergieloket.stebo.be/

Voor vragen over de kwaliteitsnormen, het conformiteitsattest of verbouwingswerken kan je voor technisch advies contact opnemen met Marijke Moesen via marijke.moesen@stebo.be of 089 39 16 50

Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon

Ben je van plan om je woning te verhuren via het SVK of wens je vrijblijvend een afspraak, neem dan contact op met:

SVK Land van Loon vzw
Diesterstraat 61, 3800 Sint-Truiden
Tel: 011 89 21 98
E-mail: info@svklandvanloon.be