Dorpsrestaurant

Wat is een dorpsrestaurant?

Wij zien een dorpsrestaurant als een plek waar de mensen de laatste donderdag van de maand kunnen samenkomen om Gezond, Gezellig, Goedkoop en Gezamenlijk te eten.

Dit dorpsrestaurant beantwoordt aan een actuele nood. Voor veel mensen is het moeilijk om elke dag opnieuw te moeten zorgen voor een 'warme noen'. Anderen hebben graag wat meer contact met hun dorpsgenoten. Weer anderen vinden het belangrijk om gezond te kunnen blijven eten. En sommigen haten de afwas of houden ervan om eens goed opgediend te worden en dit alles zonder dat het veel moet kosten.

Welnu, in ons dorpsrestaurant probeert men al deze mensen goed te bedienen.

Bovendien betrekken we vrijwilligers van het dorp als medewerker om zo een steentje bij te dragen aan een hechter dorpsgevoel en samenwerking in Nieuwerkerken.

Waarom zetten we het op?

Je hoort wel vaker van de mensen dat het dorpsgevoel, de onderlinge samenhang steeds meer verdwijnt. Een initiatief zoals het dorpsrestaurant maakt dat meer mensen elkaar geregeld in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten.

Daarnaast is het een kwaal van deze tijd dat er minder contact is tussen de mensen. Door gericht degenen te bereiken die niet zo veel omgang hebben (mogelijk door ziekte, ouderdom, weduwschap, ongeluk, mobiliteit,…) krijgen zij ook meer plaats in een voorziening en dus ook in het dorp.

Wat kost het?

De kostprijs van een maaltijd bedraagt 6,25 euro (5 jetons). De jetons kan je kopen in de automaat in LDC De Vlinder met de kaart of cash (geen enkel).

Voor dit geld krijg je een volledig menu op je bord gebracht:

  • soep
  • hoofdschotel
  • dessert

Bovendien is er gratis water voorzien en betaal je voor frisdrank of een koffie achteraf slechts 1 euro.

Inschrijven kan in LDC De Vlinder tijdens de openingsuren uiterlijk de vrijdag vooraf.

Waar en wanneer?

Het dorpsrestaurant vindt plaats op de laatste donderdag van de maand in ontmoetingscentrum De Brug. De concrete datums vind je in de folder van lokaal dienstencentrum De Vlinder.

Kan je moeilijk ter plaatse raken of wens je meer info? Neem dan contact op met het OCMW via tel. 011 88 87 70.