Dorpsrestaurant

Kan u moeilijk ter plaatse raken of wenst u meer info, neem dan contact op met het OCMW (011 88 87 70)

Wat is een dorpsrestaurant?

Wij zien een dorpsrestaurant als een plek waar de mensen de laatste donderdag van de maand kunnen samenkomen om Gezond, Gezellig, Goedkoop en Gezamenlijk te eten.

Dit dorpsrestaurant beantwoordt aan een actuele nood.

Voor veel mensen is het moeilijk om elke dag opnieuw te moeten zorgen voor een 'warme noen'. Anderen hebben graag wat meer contact met hun dorpsgenoten.

Weer anderen vinden het belangrijk om gezond te kunnen blijven eten.

En sommigen haten de afwas of houden ervan om eens goed opgediend te worden en dit alles zonder dat het veel moet kosten.

Welnu, in ons dorpsrestaurant probeert men al deze mensen goed te bedienen.

Bovendien betrekken we vrijwilligers van het dorp als medewerker om zo een steentje bij te dragen aan een hechter dorpsgevoel en samenwerking in Nieuwerkerken.

Waarom zetten we het op?

Je hoort wel vaker van de mensen dat het dorpsgevoel, de onderlinge samenhang steeds meer verdwijnt.

Een initiatief zoals het dorpsrestaurant maakt dat meer mensen elkaar geregeld in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten.

Daarnaast is het een kwaal van deze tijd dat er minder contact is tussen de mensen.

Door gericht degenen te bereiken die niet zo veel omgang hebben (mogelijk door ziekte, ouderdom, weduwschap, ongeluk, mobiliteit,…) krijgen zij ook meer plaats in een voorziening en dus ook in het dorp.

Wat kost het?

De kostprijs van een maaltijd bedraagt 6 euro.

Voor dit geld krijg je een volledig menu op je bord gebracht:

  • soep
  • hoofdschotel
  • dessert

Bovendien is er gratis water voorzien en betaal je voor frisdrank of een koffie achteraf slechts 1 euro.

Data dorpsrestaurant 2020:

30 januari 2020

27 februari 2020

26 maart 2020

30 april 2020

28 mei 2020

25 juni 2020

27 augustus 2020

24 september 2020

29 oktober 2020

26 november 2020

17 december 2020