Dienstverlening Limburg.net tijdens coronacrisis + wijzigingen vanaf 14 juli

Gepubliceerd op dinsdag 31 maart 2020 16 u.

Limburg.net neemt o.w.v. het Coronavirus extra maatregelen:

  • Zo werd beslist de GFT-sticker van 2019 te laten gelden tot 31 mei 2020 zodat men zich hiervoor niet naar een verkooppunt moet begeven.

In lijn met de aangepaste maatregelen vanuit de Federale overheid past ook Limburg.net vanaf dinsdag 12 mei 2020 de geldende maatregelen op de recyclageparken aan. Hieronder een overzicht van de aanpassingen:

  • Het is toegelaten om per gezin 1 bezoeker per 7 dagen aan het recyclagepark te brengen

  • Verkoop van compost, hakselhout, compostvaten en –bakken is opnieuw mogelijk

  • Afhalen van het quotum huisvuilzakken is opnieuw mogelijk

  • Betaling met bancontact bij het verlaten van het recyclagepark is opnieuw mogelijk

  • De beperking van het aantal bezoekers op het recyclageparken blijft wel behouden

  • De nieuwe maatregelen i.v.m. asbest zijn tijdelijk opgeschort gezien de schaarste van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vanaf dinsdag 14 juli 2020 vervalt de regel van één bezoek per 7 dagen aan de recyclageparken van Limburg.net. Bezoekers krijgen opnieuw onbeperkt toegang tot de recyclageparken van Limburg.net. Het aantal voertuigen dat tegelijk wordt toegelaten op een recyclagepark blijft wel beperkt om de richtlijnen rond social distancing te kunnen respecteren.

Lees de laatste updates op:

https://www.limburg.net/nieuws