Dienst vrijwilligerswerk

Bouwen aan een warme en veerkrachtige gemeenschap waar isolement doorbroken wordt en waar mensen en organisaties een oplossing vinden voor hun dagelijkse noden.

Wat houdt het netwerk in?

De gemeenten Nieuwerkerken en Kortessem zijn begin 2016 gestart met het project Vrijwilligersnetwerk Haspengouw, met vzw De Wroeter Maatwerkbedrijf als partner.

Het uitbouwen van een samenwerkings- en verbindingsknooppunt tussen enerzijds de vrijwilligers en anderzijds de organisaties waar ze ingezet worden, is onze doelstelling.

De rekrutering en matching richt zich tot alle inwoners: jongeren, jong gepensioneerden, nieuwe inwoners, kansengroepen, enz. 

Waarom vrijwilligerswerk?

De vrijwillige inzet van mensen is voor een samenleving onbetaalbaar. Het is een kwaliteitsvolle invulling van vrije tijd en een verrijking voor de vrijwilliger en voor de organisatie.

  • Iets betekenen voor anderen
  • Vriendschap en waardering ontvangen
  • Nieuwe mensen ontmoeten
  • Deel uitmaken van een toffe bende
  • Waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving

Wat doet het vrijwilligersnetwerk?

  • Brug vormen tussen kandidaat- vrijwilligers en organisaties
  • Aanspreekpunt voor praktische vragen omtrent vergoedingen, vrijstellingen, verzekeringen en andere formaliteiten
  • Organiseren van waardeermomenten
  • Vormingen aanbieden

Hoe werken wij?

Ben je geïnteresseerd om je in te zetten als vrijwilliger in Nieuwerkerken of de omliggende gemeenten? Wil jij je organisatie openstellen voor vrijwilligers? Werk je al met vrijwilligers en wil je graag op de hoogte blijven van vormingen en waarderingsmomenten?

Dan kan je je aanmelden bij vrijwilliger@nieuwerkerken.be. Jurgen Reniers neemt contact met jou op voor een kennismakingsgesprek en we bekijken de mogelijkheden.