Dienst informatica

De dienst informatica is verantwoordelijk voor het computerpark van de gemeente en heeft een ondersteunende functie voor alle gemeentelijke diensten.

De belangrijkste taken zijn:

 • Er voor zorgen dat de gemeentelijke diensten beschikken over de nodige hard- en software en verbruiksmaterialen
 • Opmaken van bestekken, vergelijken van offertes en opvolgen van de facturering in verband met informatica
 • Beheer en de beveiliging van de verschillende servers en van het netwerk
 • Beheer van pc's en randapparatuur
 • Behandelen van problemen in geval van uitval, storing, hapering enz... van de hard- en software
 • Centraliseren en behandelen van problemen met betrekking tot het gebruik van de diverse applicaties
 • De dagelijkse back-up van gegevens
 • Beheer van e-mailverkeer, internettoegang en virusbestrijding
 • De helpdesk verzorgen en de gebruikers ondersteuning en feedback verlenen
 • In nauw overleg staan met de verschillende softwarefirma's voor installaties en updates van hun programma's
 • Opvolgen van nieuwe technologieën